Skip to main content

Τράπεζα Πειραιώς: Νέες εκταμιεύσεις άνω των 22 δισ. ευρώ στους πελάτες της την περίοδο 2021-2024

«Το 2021 αποτελεί χρονιά κλειδί για την Τράπεζα Πειραιώς. Έχουμε δημιουργήσει τις συνθήκες να αλλάξουμε σελίδα, αφήνοντας πίσω μας τις εμπειρίες του παρελθόντος, και ατενίζοντας το μέλλον με αισιοδοξία», ανέφερε ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Γιώργος Χαντζηνικολάου μιλώντας στην τακτική γενική συνέλευση της τράπεζας.

Ο κ. Χαντζηνικολάου δεσμεύτηκε ότι το 2021 η Τράπεζα Πειραιώς θα είναι εστιασμένη 100% στην προσπάθεια της να ενδυναμώσει περαιτέρω τον ισολογισμό, και να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους της. Η μεγιστοποίηση των αποδόσεων των μετόχων μας, σε ένα πλαίσιο θετικού κοινωνικού αποτυπώματος μέσω μιας υπεύθυνης τραπεζικής συμπεριφοράς, αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία της στρατηγικής μας, και συνάδουν τόσο με το επιχειρηματικό μοντέλο μας όσο και με τις αξίες μας, επισήμανε.

«Ως πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς, σας διαβεβαιώνω ότι η Τράπεζα μας είναι ευαισθητοποιημένη στις ανάγκες των επιχειρήσεων και ιδιωτών, όπως έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας. Ανταποκρίνεται, και θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται δυναμικά με όλες τις ανωτέρω δράσεις, μέχρι να ξεπεράσουμε εντελώς τις προκλήσεις που δημιούργησε η πανδημία. Παρά τις προκλήσεις που μας δημιούργησε η πανδημία, ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία καθώς υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις για τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας μας. Σε ένα μεγάλο βαθμό αυτές στηρίζονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» που παρουσίασε η κυβέρνηση στο πλαίσιο αξιοποίησης των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης “Next Generation EU” (NGEU) για την περίοδο 2021-2026», είπε ο κ.Χαντζηνικολάου.

Η ενεργοποίησή του, πρόσθεσε, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια σημαντική αύξηση των επενδύσεων στην χώρα μας και, την επιτάχυνση της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Ειδικότερα το Σχέδιο «Ελλάδα 2.0» αποτελείται από τέσσερις πυλώνες: την πράσινη μετάβαση, τη ψηφιακή μετάβαση, ( την ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής και τον μετασχηματισμό της οικονομίας. Για την υλοποίησή του η Ελλάδα θα αξιοποιήσει πόρους ύψους 30,5 δισ. ευρώ και συγκεκριμένα 17,8 δισ. ευρώ επιδοτήσεις και 12,7 δισ. ευρώ σε χαμηλότοκα δάνεια.

Για την Τράπεζα Πειραιώς τα παραπάνω, δημιουργούν μια μοναδική ευκαιρία να αξιοποιηθούν αυτά τα κεφάλαια και να συμπληρωθούν με υγιή τραπεζικό δανεισμό, προς όφελος των πελατών μας, βοηθώντας την υγιή επιχειρηματική δραστηριότητα να ξεπεράσει τις συνέπειες της ύφεσης και να αποτελέσει και πάλι κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ελλάδα. Καθοριστική για την υλοποίηση των ανωτέρω, ήταν η πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου αλλά και η έκδοση oμολόγου Αdditional Τier 1 (AT1) που ακολούθησε. Με την αξιοπιστία που έχουμε δημιουργήσει, όπως και την εμπιστοσύνη που έχουμε εμπνεύσει, τόσο στο διεθνές όσο και στο εσωτερικό επενδυτικό κοινό, αντλήσαμε 2 δισ. ευρώ. Τα νέα κεφάλαια μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε στην ταχύτερη εξυγίανση του ισολογισμού της Τράπεζας, και δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να χρηματοδοτήσουμε την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, είπε ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς.

Ταυτόχρονα, τόνισε, η Τράπεζα υλοποιεί με συνέπεια και με επιτυχία ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό πρόγραμμα με την επωνυμία “Sunrise”, «με το οποίο γυρίζουμε οριστικά σελίδα και πάμε μπροστά, με μια πολύ πιο ισχυρή βάση, σε μια πορεία ανάπτυξης. Ένα πρόγραμμα που μας δίνει την ευκαιρία να ενσωματώσουμε στις λειτουργίες μας τις νέες τεχνολογίες και ψηφιοποίηση, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας, την περαιτέρω μείωση των δαπανών μας μέσω αυτοματοποίησης, και την αύξηση της παραγωγικότατος μας και της κερδοφορίας μας. Στόχος όλων αυτών των κινήσεων είναι να δημιουργήσουμε αξία για όλους, τους πελάτες μας, τους εργαζόμενους μας, τη κοινωνία στην οποία ζούμε, αλλά κυρίως για τους μέτοχους μας, που με υπομονή περιμένουν χρόνια για την ανταμοιβή τους. Στόχος μας είναι να επιτύχουμε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω από 10%».

 Ο Χρήστος Μεγάλου

Μιλώντας στην γενική συνέλευση ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς αναφέρθηκε στην πρόσφατη ολοκλήρωση με εξαιρετική επιτυχία, τόσο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου όσο και της έκδοσης ομολόγου Αdditional Τier 1 (AT1), συνολικού ύψους 2 δισ.ευρώ , η μεγαλύτερη σωρευτική άντληση κεφαλαίων στην Ευρώπη την τελευταία τετραετία, η οποία σηματοδοτεί μια κομβική εξέλιξη για Πειραιώς και ευρύτερα για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο και την ελληνική οικονομία.

Η ευρεία συμμετοχή επενδυτών και στις δύο εταιρικές πράξεις και πλέον στο μετοχικό της κεφάλαιο της Τράπεζας, διασφαλίζει τον ιδιωτικό και διεθνοποιημένο χαρακτήρα της. Ταυτόχρονα, καταδεικνύει την αναγνώριση της αξιοπιστίας της στρατηγικής για την εξυγίανση και την ανάπτυξη που υλοποιούμε με συνέπεια τα τελευταία χρόνια παρά τις δυσμενείς συνθήκες στο εξωτερικό περιβάλλον, πρόσθεσε.

Ο κ.Μεγάλου αναφέρθηκε αναλυτικά και στους φιλόδοξους στόχους του στρατηγικού σχεδίου “Sunrise”

«‘Ήδη έχουμε ολοκληρώσει με επιτυχία την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holdings κατά 1,4 δισ. στα τέλη Απριλίου, την έκδοση υβριδικού τίτλου Αdditional Tier 1 ύψους 0,6 δισ.ευρώ στις αρχές Ιουνίου, ενώ μαζί με τις υπόλοιπες κεφαλαιακές ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν απομειώνουν την αξία των μετόχων, φτάνουμε σε σωρευτική κεφαλαιακή ενίσχυση περίπου 3 δισ. ευρώ. Οι προαναφερόμενες στοχευμένες δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης με σωρευτικό όφελος περίπου 3 δισ. ευρώ συνεισφέρουν περίπου 7,5 ποσοστιαίες μονάδες στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, του 2020 αυξάνοντάς τον σε επίπεδο άνω του 20% pro forma. Με αυτό τον τρόπο έχουμε χτίσει ικανοποιητικό απόθεμα ασφαλείας προκειμένου να απορροφηθούν οι επιπτώσεις που σχετίζονται με τη μείωση των NPEs, και θα μας επιτρέψουν να αναπτυχθούμε χρηματοδοτώντας την ελληνική οικονομία, διατηρώντας συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας περίπου στο 16% μεσοπρόθεσμα, σημαντικά υψηλότερα των κεφαλαιακών απαιτήσεων», είπε ο κ.Μεγάλου.

Όπως είπε ο κ.Μεγάλου σε πλήρη εξέλιξη είναι η υλοποίηση του σχεδίου μείωσης των NPEs με στόχο την επίτευξη μονοψήφιου δείκτη NPE ως το τέλος του 2021, μέσω της τιτλοποίησης και αποαναγνώρισης NPEs συνολικής λογιστικής αξίας 19 δισ. «Στην κατεύθυνση αυτή, αποαναγνωρίζουμε το τρέχον τρίμηνο 7 δισ. ευρώ ΝΡΕs από τις τιτλοποιήσεις Vega & Phoenix, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώσαμε άλλο ένα σημαντικό βήμα στην επιτάχυνση του σχεδίου μας, με τη συμφωνία πώλησης της τιτλοποίησης NPEs “Sunrise 1” ύψους πρόσθετων 7 δισ. ευρώ. Η συμβολή του προγράμματος «Ηρακλής» είναι πραγματικά καθοριστική και μας παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης των συναλλαγών αυτών.

Έτσι, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Πειραιώς μειώνεται δραστικά στο επίπεδο του 23% σήμερα από 46% τον Μάρτιο 2021. Η περαιτέρω μείωση των NPEs στο 9% αποτελεί τη βασική προτεραιότητα του στρατηγικού μας σχεδίου», πρόσθεσε.

Έκανε επίσης εκτενή αναφορά στο πρόγραμμα Next Generation EU που είναι ζωτικής σημασίας για την κάλυψη του σωρευμένου επενδυτικού κενού, ώστε η Ελλάδα να μπορέσει να επιστρέψει σε πραγματικά βιώσιμη ανάπτυξη. «Η στήριξη του Next Generation EU για την ελληνική οικονομία ισοδυναμεί με πρόσθετη συμβολή στην αύξηση του ΑΕΠ που θα κυμανθεί από 1,5% έως 2,5% ετησίως. Ταυτόχρονα, αντιλαμβανόμαστε όλοι τον βασικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουν η Τράπεζα Πειραιώς και οι υπόλοιπες τράπεζες προκειμένου να απορροφηθούν τα συγκεκριμένα κεφάλαια από βιώσιμα επενδυτικά σχέδια και να αξιοποιηθεί η παραπάνω ευκαιρία μέσω της χρηματοδότησης επενδύσεων και της προσέλκυσης πόρων από τον ιδιωτικό τομέα.

Βρισκόμαστε σε θέση να στηρίξουμε αυτήν την αναμενόμενη οικονομική ανάπτυξη, παρέχοντας ουσιαστική στήριξη στις ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και σε πελάτες λιανικής και σε επαγγελματίες. Για την περίοδο 2021-2024 στοχεύουμε στην εκταμίευση περισσότερων από 22- 23 δισ. ευρώ νέων δανείων στους πελάτες μας. Αυτό αντιπροσωπεύει καθαρή πιστωτική επέκταση περίπου 10 δισ. ευρώ. Για την τρέχουσα χρονιά, η Τράπεζα Πειραιώς παρείχε στήριξη στους πελάτες της, χορηγώντας νέα δάνεια ύψους 2,5 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους, ενώ στοχεύει να κλείσει το έτος πάνω από τα 5,5 δισ. ευρώ εκταμιεύσεις», είπε ο κ.Μεγάλου.