Skip to main content

Ενώπιον σύνθετης άσκησης οι τράπεζες

Των Ειρήνης Σακελλάρη και Νίκου Μπέλλου

Το πώς θα γεφυρώσουν το κεφαλαιακό χάσμα που δημιουργείται επεξεργάζονται οι ευρωπαϊκές τράπεζες και προς αυτήν την κατεύθυνση πολύ βοηθητικά θα σταθούν και οι αποφάσεις που τυγχάνουν επεξεργασίας τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από τη Κομισιόν. Η χαλάρωση έχει αποφασιστεί, μένει ωστόσο να ποσοτικοποιηθεί, λένε καλά ενημερωμένες πηγές. Τόσο οι ευρωπαϊκές όσο και οι ελληνικές τράπεζες είναι σε σαφή αναζήτηση κάλυψης των προβλημάτων που θα ανακύψουν όταν, στο τέλος της επώδυνης διαδρομής μετά την πανδημία, τα πιστωτικά ιδρύματα θα κληθούν να επιλύσουν το δύσκολο πρόβλημα των κόκκινων δανείων και το ενδεχόμενο να χρειασθούν κεφάλαια.

Η Εθνική Τράπεζα προχθές έδειξε τον δρόμο, διαμορφώνοντας την ατζέντα των θεμάτων της και συμπεριλαμβάνοντας όλα τα πιθανά σενάρια, προκειμένου, αν ποτέ χρειαστεί, η τράπεζα να ενισχύσει τα κεφάλαιά της. Προς αντίστοιχη κατεύθυνση θα κινηθούν και οι λοιπές τράπεζες.

Ποια όμως θα είναι τα νέα δεδομένα; Η συμφωνία Κομισιόν και Ευρωκοινοβουλίου για χαλάρωση στα διεθνή λογιστικά πρότυπα, αλλά και άλλες νόρμες χαλάρωσης, η αξία των οποίων θα αποτυπωθεί στο άμεσο χρονικό διάστημα, θα καταγράψει τα νέα δεδομένα. Πρόκειται για ένα ευαίσθητο ισοζύγιο λένε έγκυροι τραπεζικοί κύκλοι, που θα διαμορφώσουν τις απόψεις τους και στο forum των Δελφών την Παρασκευή, οπότε και μιλούν οι τέσσερις CEO των ελληνικών τραπεζών. Από τη μια πλευρά, το ισοζύγιο αυτό φέρει τις απώλειες που καταγράφονται από τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών, παλιά και νέα, όσα τέλος πάντων δεν έχουν με κάποιο τρόπο εκκαθαριστεί, και από την άλλη πλευρά θα φέρει τις αποφάσεις για χαλάρωση των δεδομένων στα χρηματοοικονομικά των τραπεζών. Η χαλάρωση αυτή θα αφορά:

  • Eλαστικοποίηση των ΙFRS9.
  • Πιθανή αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για το «Bail In» των τραπεζών.
  • Χαμηλότερους κεφαλαιακούς δείκτες, όχι από τους τρέχοντες, αλλά από εκείνους που θα ίσχυαν υπό κανονικές συνθήκες.

Ωστόσο η άσκηση αυτή θα πρέπει να δουλευτεί μέσα στο προσεχές χρονικό διάστημα από τις ευρωπαϊκές τράπεζες και τους θεσμούς, αφού αποτυπωθούν οι πρώτες σοβαρές εκτιμήσεις για το κόστος του κορονοϊού. Ειδικότερα για τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να επαναδιατυπωθούν και τα σχέδια για τα κόκκινα δάνεια με σαφές χρονοδιάγραμμα για το τρέχον και το επόμενο έτος, έστω και εάν οι ευρωπαϊκές τράπεζες στο σύνολό τους μαζί με αυτές και οι ελληνικέςδεν κληθούν να λογιστικοποιήσουν τις απώλειες μέσα σε αυτή τη χρονιά. Άλλωστε, το μορατόριουμ αναμένεται να ισχύσει μέχρι το τέλος του έτους και έως τότε οι τράπεζες δεν θα καταγράψουν νέα κόκκινα δάνεια.

Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, οι εκτιμήσεις για νέα κόκκινα δάνεια 10 δισ. και η πραγματικότητα για αναστολές δανείων 16 δισ. ευρώ είναι δύο θέματα προς διαχείριση σε ό,τι αφορά τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας. Τα stress tests των ελληνικών τραπεζών αναμένεται να λάβουν χώρα με στοιχεία που αφορούν το τέλος του έτους κατά το 2021. Μέσα σε αυτήν τη σύνθετη άσκηση οι ελληνικές τράπεζες αναγκαστικά θα πρέπει να επαναδιατυπώσουν τα δεδομένα τους.

Ας σημειωθεί πως πέρα από τα κόκκινα δάνεια και οι μακροοικονομικές μεταβολές οδηγούν τις τράπεζες σε αυξημένες προβλέψεις, φέρνοντας σε ζημία. Οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει με κάποιο τρόπο να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των ζημιών τους, καθώς στα κεφάλαιά τους έχει υπολογιστεί αναβαλλόμενος φόρος που για να συνεχίσει να υπολογίζεται θα πρέπει να βρίσκονται σε κερδοφορία.

Ευρωπαϊκή συμφωνία

Την ίδια στιγμή, σε πολιτική συμφωνία για τη χαλάρωση των εποπτικών απαιτήσεων στις τράπεζες, ώστε να διευκολυνθεί η διοχέτευση ρευστότητας στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά, κατέληξαν η Ευρωβουλή και το Συμβούλιο της Ε.Ε., στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού στην πραγματική οικονομία.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στη Ναυτεμπορική