Skip to main content

OTE: Ενισχυμένα μεγέθη το 2021 – Πρόταση για μέρισμα 0,558 ευρώ ανά μετοχή

Ενισχυμένες επιδόσεις παρουσίασε ο όμιλος του ΟΤΕ το 2021, πετυχαίνοντας αύξηση του προσαρμοσμένου EBITDA (AL) κατά 6% και του κύκλου εργασιών κατά 3,4%.

Όπως ανακοίνωσε ο όμιλος το τέταρτο τρίμηνο του 2021, τα ενοποιημένα έσοδα του παρουσίασαν αύξηση 5,0% και διαμορφώθηκαν σε 891,5 εκατ. ευρώ. Στην Ελλάδα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 4,5%, στα 812,5 εκατ., υποστηριζόμενα από τη σταθερή ζήτηση για υψηλότερες ταχύτητες στη σταθερή, την αυξημένη κίνηση δεδομένων στην κινητή και από αυξήσεις των εσόδων σε επιμέρους λειτουργίες. Στη Ρουμανία, στο πρώτο τρίμηνο λειτουργίας της αυτόνομης εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 82,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,8% στο τρίμηνο, βελτιωμένα ωστόσο σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης) και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, διαμορφώθηκαν σε 541,8 εκατ. ευρώ το Δ’ τρίμηνο του 2021, αυξημένα κατά 1,5% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2020, αντανακλώντας εν μέρει τα υψηλότερα έσοδα.

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) του ομίλου αυξήθηκε κατά 12,4% σε 331,8 εκατ. ευρώ, οδηγώντας σε ένα περιθώριο 37,2% λόγω των θετικών επιδόσεων σε Ελλάδα και Ρουμανία. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) σημείωσε αύξηση 7,2%, στα €321,4 εκατ., και το περιθώριο EBITDA ανήλθε στο 39,6%, υψηλότερο κατά 100 μονάδες βάσης. Η κινητή στην Ρουμανία κατέγραψε προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) 10,4 εκατ., μια βελτίωση περίπου 5 εκατ. ευρώ σε συγκρίσιμη βάση.

Ο όμιλος κατέγραψε κέρδη προ φόρων 143,0 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 94,0 εκατ. σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2020, κυρίως λόγω της μείωσης στο κόστος που αφορά σε προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης εργαζομένων, καθώς και της υψηλότερης κερδοφορίας σε Ελλάδα και Ρουμανία.

Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου ανήλθε σε 42,4 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2021, αυξημένη κατά 28,5% σε σύγκριση με Δ’ τρίμηνο του 2020, αντανακλώντας τα υψηλότερα κέρδη προ φόρων στο τρίμηνο.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε 160,5 εκατ., μειωμένες κατά 1,2% από το Δ’ τρίμηνο του 2020. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα και στην κινητή Ρουμανίας ανήλθαν σε 157,5 εκατ. και 3,0 εκατ. αντίστοιχα. Το Δ’ τρίμηνο του 2021 η εταιρεία κατέβαλε 25 εκατ. για ανανέωση φάσματος 2100 MHz στη Ρουμανία (δεν περιλαμβάνεται στα προσαρμοσμένα νούμερα). Για το σύνολο του έτους, οι προσαρμοσμένες επενδύσεις ανήλθαν σε 559,0 εκατ., αυξημένες κατά 2,7% σε σχέση με πέρυσι.

Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις διαμορφώθηκαν σε 148,7 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 41,7% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω των υψηλότερων φόρων που καταβλήθηκαν, καθώς και του χαμηλότερου κεφαλαίου κίνησης στο τρίμηνο. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν σε 100,6 εκατ., αυξημένες κατά 15,8% σε ετήσια βάση, λόγω υψηλότερων πληρωμών για συχνότητες φάσματος και για προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης στο Δ’ τρίμηνο του 2020. Το κεφάλαιο κίνησης επηρεάστηκε κατά το τρίμηνο και το έτος κυρίως από την αύξηση των εσόδων και τον χρονισμό της τιμολόγησης σε ορισμένα έργα ICT.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2021 ήταν 775,6 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 25,0% σε σχέση με τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του ομίλου αντιστοιχεί σε 0,6 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL).

Τα βασικά μεγέθη του ομίλου αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα:

(Εκατ. €)

Δ’τρίμηνο

2021

Δ’τρίμηνο

2020

+/- %

12M’

 2021

12M’

 2020

+/- %

Κύκλος Εργασιών

891,5

849,1

+5,0%

3.368,3

3.258,9

+3,4%

Προσαρμοσμένο EBITDA (AL)

331,8

295,1

+12,4%

1.295,9

1.223,6

+5,9%

Περιθώριο (%)

37,2%

34,8%

+2,4μον

38,5%

37,5%

+1.0μον

Λειτουργικά Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων

151,4

59,7

+153,6%

812,3

331,4

+145,1%

Κέρδη κατανεμημένα στους μετόχους της Εταιρείας

100,5

19,3

487,0

236,4

+84,9%

Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της Eταιρείας

125,8 

85,8

+46,6%

492,4 

411,0 

+19,8%

Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€)

0,2218

0,0419

1,072

0,5659

+89,4%

Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία

160,5

162,4

-1,2%

559,0

544,3

+2,7%

Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (AL)

148,7

255,1

-41,7%

590,1

655,9

-10,0%

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (AL)

100,6

86,9

+15,8%

482,5

412,5

+17,0%

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές από διακοπείσες δραστηριότητες (AL)

(8,6)

23,5

25,6

-8,2%

Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία

636,3

521,6

+22,0%

636,3

521,6

+22,0%

Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός

(εξαιρ. μισθώσεων)

514,7

682,2

-24,6%

514,7

682,2

-24,6%

Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός

775,6

1.034,0

-25,0%

775,6

1.034,0

-25,0%

«Με ισχυρές επιδόσεις στο τέταρτο τρίμηνο, κλείνουμε δυναμικά μια πολύ σημαντική χρονιά, κατά την οποία πετύχαμε αξιοσημείωτη αύξηση των εσόδων μας και, κυρίως, της λειτουργικής μας κερδοφορίας» δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Μιχάλης Τσαμάζ. «Στην Ελλάδα, τα έσοδα σε όλες τις επιμέρους δραστηριότητές μας αυξήθηκαν σημαντικά. Αυτό αντανακλά την ισχυρή ανταγωνιστική θέση που έχουμε δημιουργήσει, επενδύοντας συνεχώς κατά τη δεκαετία της οικονομικής κρίσης, για να διασφαλίσουμε την άριστη εμπειρία των πελατών μας και την αποτελεσματικότητα των δικτύων μας. Στη Ρουμανία, οι δραστηριότητές μας, αποκλειστικά πλέον στην κινητή, σταθεροποιούνται. Θέτουμε τις βάσεις για σταθερά ισχυρές επιδόσεις και τα επόμενα χρόνια» ανέφερε.

Σημείωσε επιπλέον πως «η αναθεωρημένη πολιτική αμοιβών των μετόχων του ΟΤΕ παρέχει την ευελιξία που απαιτείται για να ανταποκριθούμε στις αυξημένες επενδυτικές ανάγκες, τη βραχυπρόθεσμη αστάθεια και το ανταγωνιστικό περιβάλλον». 

Αυξημένη κατά 5% η αμοιβή των μετόχων

Κατόπιν έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο του στρατηγικού πλάνου της εταιρείας να επεκτείνει και να επιταχύνει την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH), η Πολιτική Αμοιβών προς τους Μετόχους αναθεωρήθηκε ως εξής:

Με την προϋπόθεση ότι το εξωτερικό και το μακροοικονομικό περιβάλλον θα παραμείνουν σταθερά, η εταιρεία σκοπεύει να καταβάλει στους μετόχους της, μέσω ενός συνδυασμού καταβολής μερισμάτων και Προγραμμάτων Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών (με σκοπό την ακύρωση τους), το 70%-100% των ετήσιων καθαρών ελεύθερων ταμειακών ροών. Τα επόμενα χρόνια, η συνολική αμοιβή θα επιμερίζεται μεταξύ μερισμάτων και επαναγοράς ιδίων μετοχών  σε αναλογία 50% μεταξύ μερισμάτων & επαναγοράς ιδίων μετοχών.

To Διοικητικό Συμβούλιο θα εξετάσει τη χρήση των αποθεματικών από τις ταμειακές ροές που ενδέχεται να συσσωρευτούν μεσοπρόθεσμα μαζί με τα πλεονάσματα που έχουν ήδη δημιουργηθεί.

Η εφαρμογή της αναθεωρημένης πολιτικής αμοιβών προς τους μετόχους θα ξεκινήσει το 2022 και θα λαμβάνει υπόψη τις προβλέψεις των καθαρών ελεύθερων ταμειακών ροών για το τρέχον έτος, ήτοι το 2022, ως βάση υπολογισμού για την συνολική αμοιβή των μετόχων. Με τον ίδιο τρόπο, θα εφαρμόζεται η πολιτική αμοιβών και τα επόμενα χρόνια, δηλαδή η βάση υπολογισμού για την συνολική αμοιβή των μετόχων το 2023 θα λαμβάνει υπόψη τις προβλέψεις των καθαρών ελεύθερων ταμειακών ροών για το 2023 κ.ο.κ.

Το 2022, η συνολική αμοιβή θα ανέλθει σε 500 εκατ. ευρώ αυξημένη κατά 5% σε σύγκριση με το 2021 και θα επιμεριστεί ισόποσα σε μερίσματα και αγορές ιδίων μετοχών.

Οι προοπτικές

Σημειώνεται πως ο ΟΤΕ επιταχύνει την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) το 2022 και τα επόμενα χρόνια, με στόχο να φτάσει τα 3 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2027. Η διοίκηση εκτιμά πως η επένδυση θα ενισχύσει τις επιδόσεις και την ανταγωνιστικότητα του ΟΤΕ τις ερχόμενες δεκαετίες, ενώ θα επιτρέψει στον ΟΤΕ να προσφέρει δυνατότητα αναβάθμισης σε FTTH σε όλους τους συνδρομητές που αυτή τη στιγμή λαμβάνουν υπηρεσίες μέσω υποδομών χαλκού ή FTTC. Επιπλέον του FTTH, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η ανάπτυξη του δικτύου 5G, δίνει στον Όμιλο τη δυνατότητα να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες, να υποστηρίξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και να ενισχύσει την κερδοφορία του. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι καθοριστικός παράγοντας και για τη δραστηριοποίηση του ΟΤΕ στον τομέα του ICT, η σημασία του οποίου αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά για τον όμιλο τα επόμενα χρόνια.

Μέρισμα 0,558 ευρώ ανά μετοχή

Για το 2022, οι προσαρμοσμένες επενδύσεις εκτιμάται ότι θα αυξηθούν περίπου στα 620 εκατ. ευρώ, προκειμένου να καλύψουν την ταχύτερη ανάπτυξη του δικτύου FΤTH, καθώς και άλλες απαιτήσεις. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές εκτιμάται ότι θα ανέλθουν περίπου σε 600 εκατ. το 2022. Η συνολική Αμοιβή προς τους Μετόχους για το 2022 θα ανέλθει περίπου σε 500 εκατ. και θα επιμεριστεί ισόποσα σε 250 εκατ. ευρώ προτεινόμενο μέρισμα που αντιστοιχεί σε 0,558 ευρώ ανά μετοχή, και σε Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών ύψους 250 εκατ. περίπου.

naftemporiki.gr