Αύξηση επιδόσεων εταιρικής υπευθυνότητας

Τι δείχνουν έρευνες του CR Index και του CSE
Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017 18:28
UPD:15/12/2017 10:22
SHUTTERSTOCK

Αύξηση των επιδόσεων των επιχειρήσεων στην Εταιρική Υπευθυνότητα, με το ποσοστό του μέσου όρου επίδοσης να αυξάνεται σε 81% από 55% το 2008, με την αύξηση των εκδόσεων σχετικών εκθέσεων την τελευταία τετραετία (2012-2016) να διαμορφώνεται σε 36% διαπιστώνoυν στοιχεία του CR Index, ενώ έρευνα του Κέντρου Αειφορίας CSE αναφέρουν αύξηση των εκθέσεων κατά 28% στην πενταετία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης, Δημήτρη Μαύρο, που σχολίασε την πρόοδο που σημειώνεται σε πρόσφατη εκδήλωση για τα 10 χρόνια στην Ελλάδα του Δείκτη CR Index (ο οποίος εκπροσωπείται αποκλειστικά από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης), η προσήλωση των επιχειρήσεων στη στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης και η ένταξη σ’ αυτή των πρακτικών και πολιτικών της Εταιρικής Ευθύνης, αποδεικνύεται απολύτως αναγκαία, ιδιαίτερα στη σημερινή οικονομική συγκυρία. «Όπως αποδεικνύουν μελέτες του Οργανισμού Business in the Community της Αγγλίας, η ΕΚΕ συμβάλλει στη βελτίωση της οικονομικής απόδοσης των επιχειρήσεων και τις βοηθάει να αντιμετωπίσουν περιόδους ύφεσης, σαν αυτή που ζούμε τα τελευταία χρόνια» εξηγεί.

Ενδεικτικό της σημασίας που αποδίδουν πλέον οι ελληνικές επιχειρήσεις στη στρατηγική ΕΚΕ, σύμφωνα με τον Νίκο Αυλώνα, αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Ινστιτούτου και επικεφαλής του Κέντρου Αειφορίας CSE, είναι το γεγονός ότι στον δείκτη συμμετέχουν πλέον 40 επιχειρήσεις διαχρονικά. Οι επιχειρήσεις αυτές απασχολούν συνολικά 40.000 εργαζόμενους και πραγματοποιούν κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 7 δισ. ευρώ, δηλαδή 5% περίπου του ΑΕΠ της χώρας. 

Έρευνα του CSE

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία σημειώνεται αύξηση 28% στην έκδοση Εκθέσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας από τις ελληνικές επιχειρήσεις σε σχέση με το 2011. Θέλοντας να υποστηρίξει τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις να συστηματοποιήσουν και να επικοινωνήσουν την εταιρική τους ευθύνη, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή αλλά και τη νέα ελληνική νομοθεσία, τo Kέντρο Αειφορίας (CSE) πραγματοποιεί εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα στην Ελλάδα από το 2010, σε συνεργασία με το Global Reporting Initiative (GRI), τον ανεξάρτητο διεθνή Οργανισμό που φέρνει συνεχείς βελτιώσεις στις Εκθέσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας, βοηθώντας τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις να κατανοήσουν και να επικοινωνήσουν τις επιπτώσεις τους σε καίρια ζητήματα, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η εταιρική διακυβέρνηση και η κοινωνική ευημερία. 

Τα πρότυπα του GRI συνεχίζουν να αποτελούν το βασικό πρότυπο σύνταξης Απολογισμών σε ποσοστό 75%, σύμφωνα με την Έρευνα του Παρατηρητηρίου Απολογισμών του Κέντρου Αειφορίας που πραγματοποιείται ετησίως για την Ελλάδα. Παράλληλα, η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία που ισχύει και στη χώρα μας για δημοσιοποίηση στοιχείων Εταιρικής Υπευθυνότητας αναφέρει τα πρότυπα GRI ως σημείο αναφοράς μαζί με άλλα πρότυπα. 

Τα νέα GRI Standards παρουσιάστηκαν για δεύτερη φορά φέτος στην Ελλάδα από το Κέντρο Αειφορίας (CSE), στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Certified Training on Sustainability Reporting για τα νέα GRI standards (13 και 14 Νοεμβρίου).
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλο και περισσότερες εταιρείες υιοθετούν τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs) σε όλο τον κόσμο. 

Μάλιστα όπως αναφέρεται από τους αναλυτές του CSE, οι εταιρείες με τις καλύτερες επιδόσεις στην εταιρική ευθύνη σημειώνουν και καλύτερες οικονομικές επιδόσεις συνολικά από ό,τι οι εταιρείες με χαμηλότερες επιδόσεις στην εταιρική ευθύνη, βάσει της βαθμολογίας του CSRhub.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ← → για να πλοηγηθείτε
διαβάστε επίσης

    ΑΦΙΕΡΩΜΑ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη