Κοζάνη: Σε έργα ΣΔΙΤ το 20% του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων

Σε πιλοτική λειτουργία Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων
Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017 13:39
UPD:20:09

Από την έντυπη έκδοση

Της Τέτης Ηγουμενίδη
Αποστολή στην Κοζάνη

Ποσοστό 20% του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) θα διατίθεται από φέτος για την υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα) με την οποία επιτυγχάνεται μεγαλύτερη μόχλευση κεφαλαίων και προκειμένου να χρηματοδοτηθούν αναγκαίες υποδομές της χώρας.

Τα παραπάνω δήλωσε χθες ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας, με αφορμή την επίσκεψή του στην Κοζάνη όπου ενημερώθηκε για την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας της σύγχρονης Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) στο πλαίσιο του πρώτου στη χώρα Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων της Δυτικής Μακεδονίας, με πρωτοβουλία και ευθύνη της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. (Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας στην οποία συμμετέχουν οι δήμοι της περιοχής). Πρόκειται για επένδυση ύψους 48 εκατ. ευρώ, που υλοποιήθηκε με τη μέθοδο των ΣΔΙΤ από την Ηλέκτωρ (θυγατρική της Ελλάκτωρ), η οποία και θα λειτουργήσει τη μονάδα για 25 χρόνια.

Κατά την παρουσίαση του έργου ο κ. Πιτσιόρλας χαρακτήρισε το γεγονός της ολοκλήρωσης της συγκεκριμένης επένδυσης ως μια θετική είδηση, αλλά και ως παράδειγμα που έχει ανάγκη η χώρα. Πρόσθεσε, επίσης, πως η μέθοδος των ΣΔΙΤ είναι ένα εργαλείο που η χώρα θα πρέπει να το χρησιμοποιήσει πολύ περισσότερο και όχι μόνον για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Αναφορικά με τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων ΣΔΙΤ σημείωσε πως ακολουθούν τα αντίστοιχα σε Ήπειρο, Πελοπόννησο και Σέρρες.

Η σύμβαση για το πρώτο Ολοκληρωμένο Έργο Διαχείρισης Απορριμμάτων υπογράφηκε στις 10/6/2015, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η ΔΙΑΔΥΜΑ υπέβαλε το αίτημα για ένταξη σε ΣΔΙΤ τον Μάρτιο του 2007. Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δυτικής Μακεδονίας χωροθετείται εντός του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας και θα επεξεργάζεται το σύνολο των αστικών απορριμμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (μέγιστη δυναμικότητα 120.000 τόνοι ανά έτος). Το κόστος για την επεξεργασία ενός τόνου απορριμμάτων θα διαμορφωθεί σε 136 ευρώ, εκ των οποίων το 50% θα δίνεται από το Δημόσιο. Ο κ. Πιτσιόρλας είπε χθες ότι θα εισηγηθεί ώστε τον πρώτο χρόνο το ποσοστό αυτό να διαμορφωθεί στο 70% προκειμένου να γίνει δυνατόν οι δήμοι να προσαρμοστούν στα καινούργια δεδομένα.

Εκτός της ΜΕΑ, στις νέες υποδομές περιλαμβάνονται Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (ΜΕΥΑ), άλλα έργα (ζυγιστήρια, πλυντήριο, συνεργείο, αποθηκευτικοί χώροι κ.λπ.) και ένας νέος Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στην Κοζάνη.

Από το σύνολο των 48 εκατ. ευρώ του κόστους του έργου, τα 12,72 εκατ. ευρώ είναι δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), από το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης (Jessica) Δυτικής Μακεδονίας επίσης 12,72 εκατ. ευρώ, από την Εθνική Τράπεζα έχει εξασφαλιστεί το κόστος του ΦΠΑ 5,6 εκατ. ευρώ, ενώ η Ηλέκτωρ έχει επενδύσει ίδια κεφάλαια ύψους 16,96 εκατ. ευρώ.

Όπως επεσήμαναν τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά την παρουσίαση του έργου χθες, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πρωτοπορεί αφού γίνεται η πρώτη περιοχή στην Ελλάδα στην οποία θα λειτουργήσει Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) και έτσι θα εναρμονιστεί με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων, εξασφαλίζοντας στους πολίτες της μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Η εφαρμοσμένη τεχνολογία του ολοκληρωμένου έργου κατά 70% ανήκει στις εταιρείες του ομίλου Ηλέκτωρ και Herhof (πρώην γερμανική εταιρεία που εξαγοράστηκε από την Ηλέκτωρ) και αφορά σχεδόν το σύνολο του σχεδιασμού και των εφαρμογών.
Το έργο θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία στις 30 Ιουνίου.

Αξιοποίηση  πόρων

Η Ελλάδα δεσμεύει σήμερα για ΣΔΙΤ 45 εκατ. ευρώ τον χρόνο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Άλλες χώρες το αξιοποιούν αρκετά παραπάνω. Για παράδειγμα, η Πορτογαλία δεσμεύει πάνω από 1 δισ. ευρώ, ενώ η Ολλανδία έχει θέσει ως στόχο να διαθέτει το 20% του προϋπολογισμού για έργα υποδομών σε έργα διαθεσιμότητας. Η αποπληρωμή των έργων ΣΔΙΤ δεν απαιτεί την άμεση εκταμίευση των δημοσίων χρημάτων, αλλά γίνεται σταδιακά και σε βάθος χρόνου, απελευθερώνοντας δημόσιους πόρους για να επιδιωχθούν περισσότερες αναπτυξιακές προτεραιότητες. Η αποπληρωμή, επίσης, γίνεται στη βάση της διατήρησης της λειτουργικότητας του έργου μέσω λεπτομερούς μηχανισμού πληρωμών. Χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών συνεπάγεται μείωση της πληρωμής του αναδόχου, το οποίο αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση ενός άρτιου τεχνικά έργου και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.  

Σχολιασμένα