Στο ΣτΕ ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων για την τιμολόγηση των φαρμάκων

Αντισυνταγματική χαρακτηρίζει ο Σύνδεσμος την υπουργική απόφαση
Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013 18:00
UPD:18:11
FOSPHOTOS/Panayiotis Tzamaros

«Η νέα ρύθμιση θα έχει ως αποτέλεσμα να παύσουν οι φαρμακευτικές εταιρείες να παράγουν τα φάρμακα εκείνα, για τα οποία θα αναλάβουν ξαφνικά πρόσθετα κόστη», επισημαίνει ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος.

A- A A+

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, θεωρώντας ότι είναι αντισυνταγματική και αντίθετη στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η από 14.6.2013 απόφαση του υπουργού Υγείας για την τιμολόγηση των φαρμάκων.

Στην προσφυγή του ο Σύνδεσμος επισημαίνει ότι «η αγορανομικά καθοριζόμενη ανώτατη τιμή πώλησης φαρμάκου όχι μόνο δεν μπορεί να είναι κατώτερη του κόστους παραγωγής ή εμπορίας ορθολογικώς οργανωμένης επιχειρήσεως στον κλάδο αυτό παραγωγής ή εμπορίας, όπως το κόστος αυτό διαμορφώνεται υπό συγκεκριμένες, από άποψη τόπου και χρόνου, οικονομικοτεχνικές συνθήκες, αλλά πρέπει να περιλαμβάνει και εύλογο, επίσης από ορθολογικώς οργανωμένη επιχείρηση προσδοκώμενο, ποσοστό κέρδους».

Ο Σύνδεσμος υπογραμμίζει ότι η επέκταση της νοσοκομειακής τιμής και στις πωλήσεις προς τα ιδιωτικά φαρμακεία παραβιάζει κατ’ αυτόν τον τρόπο τη συνταγματική διάταξη του άρθρου 5 παράγραφος 1 του Συντάγματος, καθώς επιβάλει στις πρώτες να πωλούν σε τιμή χαμηλότερη απ’ ό, τι προφανώς είχαν υπολογίσει, μην αναλαμβάνοντας με τον τρόπο αυτό το κόστος παραγωγής των προϊόντων τους.

«Η νέα αυτή ρύθμιση θα έχει ως αποτέλεσμα να παύσουν οι φαρμακευτικές εταιρείες να παράγουν τα φάρμακα εκείνα, για τα οποία θα αναλάβουν ξαφνικά πρόσθετα κόστη (π.χ. κόστος διανομής προς τα ιδιωτικά φαρμακεία των κλινικών), ενώ θα απολέσουν σημαντικά έσοδα (λόγω της μειωμένης τιμής πώλησης προς τα ιδιωτικά φαρμακεία των κλινικών) με περαιτέρω αποτέλεσμα τη σημαντική διαρροή πελατείας που προστατεύεται από τη διάταξη του άρθρου 5 του Συντάγματος», επισημαίνει ο Σύνδεσμος.

Επίσης, στην προσφυγή αναφέρεται ότι με την επίμαχη υπουργική απόφαση  παραβιάζονται διατάξεις κατά το σκέλος εκείνο που επιβάλλει στην εσωτερική αγορά φαρμακευτικών προϊόντων την υποχρέωση των φαρμακευτικών επιχειρήσεων να χορηγούν πίστωση για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δυο μηνών προς τα φαρμακεία και φαρμακέμπορους.

Όπως επισημαίνεται στην προσφυγή, η επίμαχη απόφαση του υπουργείου Υγείας «σε μια ήδη αντι-ανταγωνιστική αγορά, καθιερώνει αυθαίρετα, τη χορήγηση πίστωσης στην εξόφληση των φαρμάκων από τους πελάτες των επιχειρήσεων-μελών του Συνδέσμου προς τις επιχειρήσεις και αλλοιώνει-στρεβλώνει τους όρους του ελεύθερου ανταγωνισμού».

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή