Νέος Κανονισμός Κτηρίων για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012 16:25
UPD:16:33

A- A A+

Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών των κτηρίων.

Ο ισχύων Κανονισμός Εσωτερικών Τηλεπικοινωνιών Δικτύων Οικοδομών, καθώς και ο Κτηριοδομικός Κανονισμός που αναφέρεται στις εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων, δεν επαρκούσαν για την κάλυψη των σύγχρονων απαιτήσεων στην κατασκευή των εσωτερικών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ούτε και παρέχουν δυνατότητα επέκτασης ή αναβάθμισης των εγκαταστάσεων αυτών για να καλύψουν αυξημένες μελλοντικές απαιτήσεις, κατά συνέπεια ήταν αναγκαίος ένας Νέος Κανονισμός Κτηρίων για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Τις νέες τεχνικές προδιαγραφές των εσωτερικών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθόρισαν οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ καθώς και με άλλους φορείς (ΑΔΑΕ, ΕΕΤΤ, ΕΛΟΤ) και τις κατέταξαν σε τέσσερις κατηγορίες:

- εγκαταστάσεις πληροφορικής και επικοινωνιών,

- εγκαταστάσεις ευρυεκπομπής και επικοινωνιών,

- εγκαταστάσεις αυτοματισμού,

- ελέγχου και επικοινωνιών.

Σύμφωνα με τον νέο τεχνικό κανονισμό, για την κατασκευή μιας εγκατάστασης εσωτερικού δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, θα πρέπει εφ' εξής να διασφαλίζονται οι παρακάτω βασικές απαιτήσεις:

- η υγεία και η ασφάλεια των χρηστών,

- το απόρρητο των επικοινωνιών,

- η ακεραιότητα του δικτύου,

- η προσπελασιμότητα,

- η επεκτασιμότητα,

- η λειτουργικότητα,

- η σήμανση και η

- τήρηση των διατάξεων για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Επιπλέον, ο νέος κανονισμός προβλέπει συμμόρφωση με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και συστάσεις, τόσο κατά την επιλογή των υλικών όσο και κατά τη φάση υλοποίησης της εγκατάστασης. Επίσης, ο κανονισμός έχει εφαρμογή τόσο για τις εγκαταστάσεις χάλκινων καλωδίων όσο και για αυτές των οπτικών ινών ενώ προβλέπονται διαδικασίες πιστοποίησης της εγκατάστασης καθώς και εγγύηση καλής λειτουργίας.

Ο εν λόγω τεχνικός κανονισμός, έχοντας ως αντικείμενο τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται κατά την κατασκευή των Εσωτερικών Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΕΔΗΕ) των κτιρίων, διασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση των ΕΔΗΕ προς τα δίκτυα των παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (δημόσια δίκτυα τηλεφωνίας, δίκτυο ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών ISDN, ευρυζωνικά δίκτυα – καλωδιακά και οπτικών ινών (FTTH), δίκτυα σταθερής ασύρματης πρόσβασης, δίκτυα ευρυεκπομπής – ραδιοφωνίας και τηλεόρασης) και δίκτυα αυτοματισμού και ελέγχου.

Τέλος, η Κοινή Υπουργική απόφαση θέτει τις βάσεις για τα «ψηφιακά ώριμα» κτήρια, σύμφωνα με τις επιταγές της Ψηφιακής Ατζέντας για την επέκταση της ευρυζωνικότητας.

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή