Ασφαλείς και αποτελεσματικές οι νέες τεχνικές αντιμετώπισης διαθλαστικών ανωμαλιών

Δευτέρα, 05 Φεβρουαρίου 2018 21:31
SHUTTERSTOCK

Μελέτη η οποία διήρκεσε 3 χρόνια και έγινε από το Ελληνικό Κέντρο Έρευνας & Θεραπείας Οφθαλμικών Παθήσεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με τη συνεργασία της Πανεπιστημιακής Κλινικής του νοσοκομείου Marburg στη Γερμανία, έδειξε ότι είναι ασφαλής και αποτελεσματική η χρήση femtosecond λέιζερ και της τεχνικής smile για τη διόρθωση διαθλαστικών ανωμαλιών.

Σύμφωνα με τον καθηγητή οφθαλμολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κ Βασίλη Κοζομπόλη, Διευθυντή  της Παν/κής Οφθ/κής κλινικής του Δ.Π.Θ, του Ελληνικού Κέντρου Έρευνας & Θεραπείας Οφθαλμικών Παθήσεων και Επιστημονικό Υπεύθυνο του Κέντρου Γλαυκώματος και Laser, η μελέτη έγινε σε 28 ασθενείς που είχαν χειρουργηθεί  με femtosecond λέιζερ.

Όπως αναφέρει ο καθηγητής, για τις ανάγκες της μελέτης χώρισαν τους οφθαλμούς των ασθενών σε δυο ομάδες, υψηλής και χαμηλής μυωπίας. Στην  πρώτη ομάδα εντάχτηκαν 23 οφθαλμοί και στην δεύτερη 27.

Σκοπός της μελέτης ήταν η αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων αλλαγών για την διόρθωση της μυωπίας που επέρχονται με αυτή την τεχνική, δίνοντας επίσης έμφαση στις μεταβολές των καμπυλοτήτων του κερατοειδούς (πρόσθιας και οπίσθιας) που ουσιαστικά ευθύνονται για εμφάνιση του αστιγματισμού. Τα δεδομένα της κερατοειδικής καμπυλότητας αξιολογήθηκαν και συγκρίθηκαν σε δυο υποομάδες ανάλογα με το μέγεθος της διαθλαστικής διόρθωσης (ομάδα χαμηλής και υψηλής μυωπίας).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα η χρήση της νέας αυτής τεχνικής είναι ασφαλής και αποτελεσματική. Ωστόσο, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι διάφορες κερατοειδικές παράμετροι (καμπυλότητες – Fourrier) τροποποιούνται με διαφορετικό τρόπο στο πρόσθιο τμήμα του κερατοειδούς από το οπίσθιο τμήμα του και επίσης τροποποιούνται διαφορετικά στην χαμηλή από την υψηλή μυωπία. Όπως λέει ο κ. Κοζομπόλης, οι διαφορές αυτές , ειδικά στην διόρθωση υψηλής μυωπίας, θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν από το χειρουργό, για να αποφεύγεται η πιθανότητα υποδιόρθωσης της μυωπίας με αυτή την τεχνική.

Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα της επιστημονικής μελέτης  πιστοποιούν ότι  τα τελευταία χρόνια η συνεχής εξέλιξη των διαγνωστικών – απεικονιστικών, καθώς και των laser μηχανημάτων και των λογισμικών, που χρησιμοποιούνται  για τη διενέργεια επεμβάσεων στη διόρθωση της μυωπίας, υπερμετρωπίας, αστιγματισμού ακόμη και της πρεσβυωπίας σε ορισμένες περιπτώσεις, δίνει την δυνατότητα στους ασθενείς να απολαμβάνουν λύσεις για την όραση του που στο παρελθόν φάνταζαν μη εφικτές.

Να σημειωθεί, ότι τα αποτελέσματα  της μελέτης έχουν ήδη παρουσιαστεί σε Διεθνή συνέδρια και δημοσιευτεί στα πλέον αξιόλογα επιστημονικά έντυπα.

Δημοφιλή