Κοινωνία
Πέμπτη, 04 Μαρτίου 2021 23:07

Με τους αξιωματικούς στο βαθμό του συνταγματάρχη συνεχίστηκαν οι κρίσεις

Συνεχίζοντας τις ετήσιες τακτικές κρίσεις των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, το  Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο έκρινε τους  αξιωματικούς Όπλων και Σωμάτων στο βαθμό του συνταγματάρχη.

Συνεχίζοντας τις ετήσιες τακτικές κρίσεις των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, το  Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο έκρινε τους  αξιωματικούς Όπλων και Σωμάτων στο βαθμό του συνταγματάρχη.

Συγκεκριμένα το ΑΣΣ έκρινε:

-Διατηρητέους 164 συνταγματάρχες Όπλων   και 250 συνταγματάρχες  Σωμάτων,

-Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους 26 συνταγματάρχες  Όπλων, 1  συνταγματάρχη  Όπλων  ο οποίος καταλαμβάνεται από το όριο ηλικίας στο βαθμό του , 4 συνταγματάρχες Όπλων  οι οποίοι διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξης τους,  2 συνταγματάρχες Σωμάτων  οι οποίοι καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας στο βαθμό τους και 1 συνταγματάρχη Σωμάτων εκτός οργανικών θέσεων ο οποίος καταλαμβάνεται από το όριο ηλικίας στο βαθμό του.

Τέλος το ΑΣΣ  έκρινε διατηρητέους 1 συνταγματάρχη Όπλων ο οποίος διανύει τον τελευταίο βαθμό εξέλιξης του, 49 συνταγματάρχες Όπλων εκτός οργανικών θέσεων, 2 συνταγματάρχες Σωμάτων οι οποίοι διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξης τους και 16 συνταγματάρχες Σωμάτων εκτός οργανικών θέσεων και μη διατηρητέους 5 συνταγματάρχες Όπλών  εκτός οργανικών θέσεων.