Οικονομία & Αγορές
Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019 00:00

ΕΤ.ΠΡΑΞΗ ΧΑΚ (ΣΤΣΔ)

Αφαίρεση της μετοχής της εταιρείας Cyprus Trading Corporation Plc (ΣΤΣΔ/CTC) από σύνθεση του Δείκτη Εναλλακτικής Αγοράς, από 12/02/2019. Ανακ.ΧΑΚ 11/02/2019
Αφαίρεση της μετοχής της εταιρείας Cyprus Trading Corporation Plc (ΣΤΣΔ/CTC) από σύνθεση του Δείκτη Εναλλακτικής Αγοράς, από 12/02/2019. Ανακ.ΧΑΚ 11/02/2019