Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για την πρόσληψη ανέργων

Τετάρτη, 19 Μαΐου 2004 22:15

Το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για την πρόσληψη επιδοτούμενων ανέργων εγκρίθηκε από το δ.σ. του ΟΑΕΔ, και θα υλοποιηθεί, μετά την υπογραφή της κοινής υπουργικής απόφασης.

Με βάση το πρόγραμμα, άνεργος ο οποίος λαμβάνει την τακτική επιδότηση, θα μπορεί να προσλαμβάνεται ή να τοποθετείται σε θέση εργασίας με πλήρη ή μερική απασχόληση για όσο χρόνο διαρκεί η επιδότηση ανεργίας.

Το μηνιαίο ποσό της επιχορήγησης είναι ίσο με το μηνιαίο ποσό του επιδόματος ανεργίας που έχει εγκριθεί στον άνεργο. Ο εργοδότης θα επιβαρύνεται με το υπόλοιπο ποσό του μισθού και τις ασφαλιστικές εισφορές του εργαζομένου.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα