ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ : Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ - Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2013 10:25


Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

 

Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ  ΤΙΤΑΝ ανακοινώνει,  σύμφωνα με το  Ν. 3556/2007,  σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μετά από σχετική γνωστοποίηση προς αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005,  ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας Δημήτριος Θ. Παπαλεξόπουλος, προέβη την 21η Οκτωβρίου 2013 σε πώληση 10.000 κοινών μετοχών της Εταιρίας συνολικής αξίας € 192.911,00.

 

24.10.2013


Δείτε το αρχείο
Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ - Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ - Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

Σχολιασμένα