ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. : ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012 13:59

Τις θετικές προοπτικές και την μελλοντική επενδυτική στρατηγική της εταιρείας ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή παρουσίασε στο πλαίσιο της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε με απαρτία άνω του 75%, η Διοίκηση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Όπως αναφέρθηκε, αυτή τη στιγμή η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή λειτουργεί εγκαταστάσεις ΑΠΕ συνολικής ισχύος 350 MW, στην Ελλάδα (240 MW) και το εξωτερικό (80 MWστην Πολωνία και 30 MW στη  Βουλγαρία), ενώ επιπλέον 383 MW είναι σε φάση κατασκευής ή έτοιμα προς κατασκευή στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Όπως υπογράμμισε ο Πρόεδρος της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή κ. Γιώργος Περιστέρης, «παρά τις σημαντικές δυσκολίες που υπάρχουν, έχουμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε σημαντικούς πόρους για την υλοποίηση του επενδυτικού μας προγράμματος κι υπολογίζουμε ότι τόσο φέτος όσο και το 2013 η εταιρεία μας θα συνεχίσει να αναπτύσσεται». 

Συγκεκριμένα, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση στην διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών συνολικού ύψους 337 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων:

-          133 εκατ. ευρώ αφορούν σε έργα εντός Ελλάδας

-          148 εκατ. ευρώ αφορούν στο έργο των ΗΠΑ

-          56 εκατ. ευρώ αφορούν σε έργα της Πολωνίας

Αναφορικά με την πορεία του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας στις ΗΠΑ, τονίστηκε ότι μέσα στο επόμενο δίμηνο θα ξεκινήσει σταδιακά η έναρξη λειτουργίας των πρώτων αιολικών πάρκων.

 

Απαντώντας σε ερωτήματα που έθεσαν οι μέτοχοι της εταιρείας για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, ο κ. Περιστέρης τόνισε ότι «δυστυχώς, δεν υπάρχει ουσιαστικός ενεργειακός σχεδιασμός για το μέλλον, ενώ ακόμα και τα κατεπείγοντα τρέχοντα προβλήματα της αγοράς ενέργειας είτε δεν αντιμετωπίζονται, είτε αντιμετωπίζονται αποσπασματικά και με βάση κυρίως πολιτικά κι όχι οικονομικά κριτήρια». Όπως σημείωσε ο κ. Περιστέρης, «η αγορά ενέργειας συνεχίζει να λειτουργεί με έναν απολύτως στρεβλό τρόπο που οδηγεί διαρκώς σε διεύρυνση των ελλειμμάτων της, ενώ έχει ως αποτέλεσμα και την απαξίωση της μεγαλύτερης ελληνικής εταιρείας, της ΔΕΗ, η οποία θα μπορούσε και θα έπρεπε να είναι μία πανίσχυρη εταιρεία όχι μόνο σε ελληνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η αγορά ενέργειας είναι ελλειμματική διότι τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος υπολείπονται του πραγματικού κόστους παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας και η υλοποίηση των αποφάσεων για την κάλυψη των ελλειμμάτων έχει καθυστερήσει, οδηγώντας σε ασφυξία την αγορά. Την ίδια στιγμή, συνεχίζεται ο παραλογισμός με το λεγόμενο Ειδικό Τέλος ΑΠΕ, το οποίο συνεχίζει να υφίσταται με αυτή τη στρεβλή ονομασία παρά το γεγονός ότι δεν έχει απολύτως καμία σχέση με τις ΑΠΕ». 

Αναφορικά με τα αποτελέσματα της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία το 2011 εμφάνισε ενοποιημένες πωλήσεις 76,1 εκατ. ευρώ (αύξηση 28,9% σε σχέση με το 2010), λειτουργικά κέρδη (EBITDA) 32,8 εκατ. ευρώ (αύξηση 53,4%), κέρδη προ φόρων 20,4 εκατ. ευρώ (αύξηση 21,9%) και καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 14,6 εκατ. ευρώ (αύξηση 53,4%).

Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η διανομή καθαρού πληρωτέου μερίσματος 0,048268 ευρώ ανά μετοχή, όπως και η επιστροφή κεφαλαίου για τον μέτοχο ύψους 0,05 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή συνολικά σε κάθε μέτοχο αναλογεί καθαρό πληρωτέο ποσό περίπου 0,10 ευρώ ανά μετοχή. Παράλληλα, αποφασίστηκε η ακύρωση 5.220.000 εκ των ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία και η έκδοση 5.205.670 νέων μετοχών και η δωρεάν  διανομή τους  στους μετόχους σε αναλογία μία (1) νέα για κάθε 20 παλαιές.

Πληροφορίες:

Επενδυτικές Σχέσεις : Αριστοτέλης Σπηλιώτης, τηλ 210 69 68 431, tspiliotis@terna-energy.com   

Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων: Κωνσταντίνος Λάμπρου , τηλ. 210 69 68 445, klamprou@gekterna.com

 


tspiliotis@terna-energy.com

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΤΕΝΕΡΓ

Σχολιασμένα