ΔΕΗ: Διευκρινίσεις για τους ανεξόφλητους λογαριασμούς

Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011 16:47

Σε διευκρινίσεις για τους ανεξόφλητους λογαριασμούς ρεύματος προέβη η ΔΕΗ, με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα στον Τύπο.

Σε διευκρινίσεις για τους ανεξόφλητους λογαριασμούς ρεύματος προέβη η ΔΕΗ, με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα στον Τύπο.

Όπως αναφέρει η Επιχείρηση, η αύξηση των συνολικών ληξιπρόθεσμων λογαριασμών στη Χαμηλή και τη Μέση Τάση το δωδεκάμηνο του 2010 ανέρχεται σε 139 εκατ. ευρώ, ενώ, ειδικότερα για τους πελάτες της Χαμηλής Τάσης η αντίστοιχη αύξηση ανέρχεται σε 101 εκατ. ευρώ.

Η ΔΕΗ υπογραμμίζει ότι το συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών δεν μπορεί να θεωρηθεί απώλεια εσόδων, καθώς, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, μόνο ένα μικρό ποσοστό παραμένει ανεξόφλητο και μετά το πέρας εξαμήνου.

Συγκεκριμένα, οι ανείσπρακτες οφειλές σε Χαμηλή Τάση (ΧΤ) και Μέση Τάση (ΜΤ) μετά το πέρας εξαμήνου ως προς το σύνολο των εισπρακτέων λογαριασμών στο δωδεκάμηνο του 2010 ανέρχεται σε περίπου 6%.

Η Επιχείρηση διευκρινίζει ότι προβαίνει στις αναγκαίες προβλέψεις σύμφωνα με τις αρχές των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για τις περιπτώσεις στις οποίες η εισπραξιμότητα κρίνεται επισφαλής.

Στο 9μηνο του 2010, η αύξηση των προβλέψεων, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009, αναφορικά με οφειλές από κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας πελατών της ΧΤ και ΜΤ ανέρχεται σε 21 εκατ. ευρώ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΔΕΗ

Σχολιασμένα