Υπεύθυνη Επιχείρηση με βάση τα Κριτήρια ESG

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2020 18:16
shutterstock

Καθηγητής Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, Ακαδημαϊκός
Βασιλική Ακαδημία Οικονομικών & Χρηματοοικονομικών
Βασιλική Ευρωπαϊκή Ακαδημία των Διδακτόρων
Πολυτεχνείο Κρήτης & Audencia Business School, France

Υπ. Διδάκτορας Μαριάννα Εσκαντάρ
Εργαστήριο Financial Engineering
Πολυτεχνείο Κρήτης

Ο Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης

Για πολλούς λόγους η έλευση της υπεύθυνης χρηματοοικονομικής πραγματοποιείται ήδη. Η επιχείρηση προσδιορίζεται από την ικανότητά της να δημιουργεί κέρδη, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτό. Οφείλει να αρθρώσει ένα στόχο προώθησης της ανάπτυξης των εργαζόμενων της και προστασίας του πλανήτη. Αυτά αναφέρονται από τον Πρόεδρο της Michelin Florent Menegaux (βλ. Ζοπουνίδης, Χρηματοοικονομική και Κλιματικοί Κίνδυνοι, Financial Engineering Laboratory, 2020).

Ο όρος ESG είναι μια συντομογραφία που χρησιμοποιείται για να καθορίζει τι σημαίνει μια βιώσιμη επένδυση. Καθορίζει περιβαλλοντικά, κοινωνικά και κριτήρια χρηστής διακυβέρνησης. Σε γενικές γραμμές, αυτοί είναι οι τρεις πυλώνες που συνθέτουν τις επιπλέον αναλύσεις, εκτός τις χρηματοοικονομικές που πραγματοποιούνται από μια βιώσιμη επιχείρηση. Είναι επίσης τα συστατικά του Social Responsible Investing (SRI).

Έρευνα του Ινστιτούτου Statista σε συνεργασία με το περιοδικό Le Point

Εδώ και 30 χρόνια, η διοίκηση στηρίζεται κυρίως σε βαθμολογίες (rating), δεδομένα επιχειρήσεων, κλπ. Ο μάνατζερ ESG πρέπει να εξετάσει με προσοχή αυτές τις βαθμολογίες πριν προβεί σε αγορά μετοχών ή ομολόγων. Βασικά, όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν καλές βαθμολογίες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή ότι λαμβάνουν υπόψη το κλίμα και τις ανθρώπινες σχέσεις στις επενδυτικές δραστηριότητές τους.

Η Μαριάννα Εσκαντάρ

Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται για πρώτη φορά η λίστα με την κατάταξη των πρώτων βραβείων γαλλικών επιχειρήσεων με βάση τα κριτήρια ESG, σε συνεργασία με το  εβδομαδιαίο περιοδικό Le Point και του Γερμανικού Ινστιτούτου Statista (βλ. Le Point, 12/11/2020, no 2516, σελ 66-74).

Μεθοδολογικό πλαίσιο

Η ερώτηση που τέθηκε είναι:

Ποιες είναι οι γαλλικές επιχειρήσεις οι πιο υπεύθυνες; Ένα δείγμα 2000 επιχειρήσεων με αριθμό προσωπικού πάνω από 500 άτομα και εγκατεστημένες στη Γαλλία δημιουργήθηκε.

Οι επιλεγείσες επιχειρήσεις έπρεπε να απαντήσουν σε μερικά κριτήρια όπως, η πρόσφατη δημοσίευση μιας έκθεσης για την κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα καθώς και μια δραστηριότητα που αφορά μόνο την άμυνα. Οι επιχειρήσεις ταξινομήθηκαν με βάση τρία θέματα, τα οποία έχουν το ίδιο βάρος σημαντικότητας στην τελική βαθμολογία: Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση.

Αυτά τα τρία θέματα (συνιστώσες) αποτελούνται από πολλαπλά κριτήρια. Από τη μια πλευρά, μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 5.000 ατόμων και αφορούσε την εκτίμησή τους για την ΕΚΕ για επιχειρήσεις που γνωρίζουν ήδη, ζυγίζει 30% της βαθμολογίας για κάθε θέμα. Από την άλλη πλευρά, το Ινστιτούτο Statista  έχει εντοπίσει περίπου 20 βασικούς δείκτες σε καθένα από αυτά τα τρία θέματα. Για παράδειγμα, η κλιματική αλλαγή, οι εκλύσεις CO2, η μόλυνση αέρα/νερού, η ενεργειακή αποδοτικότητα, κλπ., για την κατηγορία Περιβάλλον. Εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα, προστασία των καταναλωτών, αριθμός ατυχημάτων στην εργασία, ισότητα φύλων, κλπ., για την κατηγορία Κοινωνία. Αριθμός γυναικών στο διοικητικό συμβούλιο, επιχειρηματική ηθική, διαφάνεια, διαφθορά, κλπ., αφορά την κατηγορία Διακυβέρνηση. Όλα αυτά τα κριτήρια συμπληρώνουν το 70% της βαθμολογίας.

Τελικά, 250 επιχειρήσεις οι καλύτερα βαθμολογημένες εμφανίζονται στην τελική λίστα του Περιοδικού Le Point.

Αποτελέσματα ταξινόμησης

Οι επιχειρήσεις ταξινομούνται:

  1. συνολικά και με τα τρία θέματα
  2. ανά θέμα,
  3. ανά τομέα δραστηριότητας ( οι πέντε καλύτερες)

Για ευνόητους λόγους χωρητικότητας, παρουσιάζονται οι πέντε καλύτερες επιχειρήσεις, οι πιο υπεύθυνες και συνολικά και ανά θέμα.

Συνολικά

 

 

Σκορ

1

Schneider, Ηλεκτρονική, hardware

91,5

2

Groupe Air Frane – KLM, μεταφορές

90,4

3

Orange, Πληροφορική, κινητή τηλεφωνία

90,2

4

Kering, Ενδυμασία

90,2

5

Safran, Αεροναυτική

89,9

 

Περιβάλλον

 

 

Σκορ

1

Axa, Ασφάλειες

99.0

2

Logista, Εμπόριο, διανομή

98.8

3

Este Lauder, Ομορφιά, υγιεινή

97.4

4

Kering, Ενδυμασία

96.1

5

ΙNG Bank, Τράπεζα

95.9

 

 

Κοινωνία

 

 

Σκορ

1

EDF, Ενέργεια, Περιβάλλον

99.0

2

Gecina, Ακίνητα

94.5

3

Renault, Αυτοκινητοβιομηχανία

93.9

4

Vetoqkinol, Υγεία, φαρμακείο

93.7

5

Orange, Πληροφορική, κινητή τηλεφωνία

92.4

 

Διακυβέρνηση

 

 

Σκορ

1

H&M, Ενδυμασία

99.0

2

Amplifon, Εμπόριο, διανομή

97.3

3

Plastic Omnium, Αυτοκινητοβιομηχανία

96.8

4

Bollore, Μεταφορές

95.9

5

Roche, Υγεία, φαρμακείο

95.8

 

Οι πιο υπεύθυνες επιχειρήσεις ταξινομούνται και ανά τομέα δραστηριότητας. Συνολικά ταξινομήθηκαν 110 επιχειρήσεις, οι 5 καλύτερες σε 22 τομείς δραστηριότητας.

Συμπερασματικά, ο στόχος είναι να ταξινομούνται οι καλύτερες επιχειρήσεις ως προς τα κριτήρια ESG για να βοηθήσουν τους επενδυτές που θέλουν επενδύσουν υπεύθυνα σε αυτές. Οι μεγάλοι διεθνείς οίκοι S&P Global, Moody’s, Fitch Ratings και άλλοι έχουν ήδη αναπτύξει συστήματα rating για την αξιολόγηση των εταιρειών σε όλο τον κόσμο. Συνεπώς, υπάρχει μια σημαντική μεθοδολογική προσπάθεια που έχει ήδη αναληφθεί ώστε πέρα από τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις, να λαμβάνονται υπόψη μεταβλητές από την κοινωνία, το κλίμα και εν γένει το περιβάλλον.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα