ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγή της Τράπεζας Πειραιώς

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020 19:04
UPD:19:18

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει με βάση τις διατάξεις του αρ. 6 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 ότι η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. την ενημέρωσε στις 18.11.2020 ότι στις 12.11.2020 μεταβίβασε 38.292 μετοχές της ATHEX (σύμβολο: ΕΧΑΕ).
Η συναλλαγή αφορά μεταβίβαση ενεχύρου επί μετοχών στο πλαίσιο σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης επιχειρηματικών απαιτήσεων - τιτλοποίησης κατά το ν. 3156/2003.
Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς γίνεται επειδή ο κ. Γεώργιος Χαντζηνικολάου είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Προέδρου, Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΧΑΕ

Σχολιασμένα