Προώθηση ποτών με χαμηλό δείκτη αλκοόλ

Συμφωνία εκσυγχρονισμού του τρόπου φορολόγησης των αλκοολούχων προϊόντων στην Ε.Ε.
Κυριακή, 28 Ιουνίου 2020 20:10
UPD:20:12

Από την έντυπη έκδοση

Του Νίκου Μπέλλου
nbellos@naftemporiki.gr

Τον εκσυγχρονισμό του τρόπου φορολόγησης των αλκοολούχων προϊόντων με στόχο τη μείωση των υφιστάμενων στρεβλώσεων στην ενιαία αγορά, προβλέπει η προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Συμβούλιο της Ε.Ε.

Η συμφωνία, που επιτεύχθηκε σε επίπεδο μονίμων αντιπροσώπων (πρέσβεις), η οποία θα πρέπει να επικυρωθεί και από τους υπουργούς, επικαιροποιεί τους κανόνες για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στην αλκοόλη εντός της Ε.Ε. 

Όπως τονίζεται στην απόφαση, οι νέοι κανόνες για τη διάρθρωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης αναμένεται να βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και να μειώσουν τα έξοδα για τους μικρούς παραγωγούς αλκοόλης, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη παραμέτρους που σχετίζονται με την υγεία και την αποτελεσματική είσπραξη των φόρων.

Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης είναι έμμεσοι φόροι που επιβάλλονται για την πώληση ή τη χρήση συγκεκριμένων προϊόντων, όπως η αλκοόλη, τα καπνά και η ενέργεια. Τα έσοδα από τους φόρους αυτούς εισπράττονται εξ ολοκλήρου από τη χώρα στην οποία καταβάλλονται. Από το 1992 οι χώρες της Ε.Ε. έχουν θεσπίσει κοινούς κανόνες, και συγκεκριμένα ελάχιστους συντελεστές των ειδικών φόρων κατανάλωσης, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης εφαρμόζονται ενιαία και στα ίδια προϊόντα σε ολόκληρη την Ε.Ε.

Η προσωρινή συμφωνία του Συμβουλίου περιλαμβάνει τις ακόλουθες αλλαγές:

* Αύξηση του κατώτατου ορίου για την μπίρα χαμηλού αλκοολικού τίτλου που μπορεί να υπόκειται σε μειωμένους συντελεστές από 2,8% σε 3,5% κατ’ όγκο. Η αλλαγή αυτή παρέχει κίνητρα στους καταναλωτές να επιλέγουν αλκοολούχα ποτά χαμηλού αλκοολικού τίτλου έναντι των «ισχυρότερων» ποτών, μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την πρόσληψη αλκοόλης. Ενθαρρύνει επίσης τους ζυθοποιούς να είναι καινοτόμοι και να δημιουργούν νέα προϊόντα χαμηλότερου αλκοολικού τίτλου.

* Επέκταση του ειδικού καθεστώτος των μειωμένων συντελεστών ειδικού φόρου κατανάλωσης για μικρούς παραγωγούς μπίρας και αιθυλικής αλκοόλης στους παραγωγούς άλλων ποτών που παρασκευάζονται με ζύμωση, όπως ο μηλίτης.

* Καθιέρωση ενιαίου συστήματος πιστοποίησης στην Ε.Ε. για την επιβεβαίωση του καθεστώτος των ανεξάρτητων μικρών παραγωγών, το οποίο θα αναγνωρίζεται σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.

* Διασαφήνιση των όρων εφαρμογής των κανόνων απαλλαγής από ειδικό φόρο κατανάλωσης για τη μετουσιωμένη αλκοόλη, η οποία χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, σε προϊόντα καθαρισμού.

Οι νέοι κανόνες θα εγκριθούν επισήμως από το Συμβούλιο μετά την οριστική διατύπωση της οδηγίας από τη νομική υπηρεσία και στη συνέχεια η νέα οδηγία θα μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία και θα αρχίσει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2022.
Όπως επισήμανε η Κροατική Προεδρία, οι προηγούμενοι κανόνες συμφωνήθηκαν πριν από 30 χρόνια και έκτοτε ο τρόπος που παράγουμε και καταναλώνουμε την αλκοόλη έχει εξελιχθεί σημαντικά. Γι’ αυτό και η ανάγκη επικαιροποίησης, ώστε οι νέοι κανόνες να αντανακλώνται καλύτερα στις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο των οινοπνευματωδών.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα