Εισαγωγή μετοχών από ΑΜΚ λόγω συγχώνευσης (ΕΧ)

Δευτέρα, 03 Φεβρουαρίου 2020 00:00
UPD:09:28
Από 03 / 02 /20 20 , εισάγονται προς διαπραγμάτευσ η στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών οι 5.007.000 νέες (Κ Ο ) μετοχές της εταιρίας « EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. » ( GRS501003008 ) , οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση τ ης μη εισηγμέν ης ε ταιρ ίας « ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΚΙΝΗΤΩΝ ». Από την ίδια ημερομηνία , το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανέρχεται σε 14.791.000 (Κ Ο ) μετοχές .

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα