ΣΕΒ: Μία στις τρεις επιχειρήσεις αντιμετωπίζει δυσκολίες στην πλήρωση κενών θέσεων εργασίας

Εμπόδιο για τον παραγωγικό μετασχηματισμό οι ελλείψεις σε Παιδεία και δεξιότητες
Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019 13:59
UPD:14:21
ΑΠΕ-ΜΠΕ/Παντελής Σαίτας

Δυσκολίες στην πλήρωση κενών θέσεων εργασίας αντιμετωπίζει το 36% των επιχειρήσεων, ενώ μία στις τέσσερις επιχειρήσεις (27,7%) αξιολογεί την έλλειψη κατάλληλων δεξιοτήτων ως το μεγαλύτερο «αγκάθι» στην εξεύρεση προσωπικού.

Τα παραπάνω συμπεράσματα προκύπτουν από την έρευνα του ΣΕΒ «Επιχειρήσεις και Ανθρώπινο Δυναμικό» που πραγματοποιήθηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2018 και παρουσιάστηκε σήμερα. Στην έρευνα συμμετείχαν 831 επιχειρήσεις διάφορων κλάδων με απασχόληση μεγαλύτερη των 30 ατόμων.

Ποιοι κλάδοι παρουσιάζουν μεγαλύτερο πρόβλημα

Βάσει της έρευνας τη μεγαλύτερη δυσκολία (46%) στην πλήρωση κενών θέσεων εργασίας έχουν οι εξωστρεφείς επιχειρήσεις (δηλαδή αυτές που εξάγουν πάνω από 50% της παραγωγής τους) αλλά και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις σε ποσοστό 45% του δείγματος.

Οι κλάδοι με το εντονότερο πρόβλημα είναι της ενέργειας (49%) και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (42%). Λιγότερο έντονη δυσκολία πλήρωσης κενών θέσεων έχουν οι επιχειρήσεις της αγροδιατροφής (37%) και των δομικών υλικών (35%) και ακόμα μικρότερη στις επιχειρήσεις logistics (30%) και υγείας - φαρμάκου (29%).

Οι λόγοι

Η έλλειψη κατάλληλων δεξιοτήτων αναφέρεται ως ο σημαντικότερος λόγος δυσκολίας πλήρωσης των κενών θέσεων εργασίας (27,7%). Ακολουθούν η έλλειψη της απαιτούμενης εργασιακής εμπειρίας (21,3%), η απομακρυσμένη γεωγραφικά θέση της επιχείρησης (12,4%) και η έλλειψη των απαιτούμενων τυπικών προσόντων (11,5%).

Σε ό,τι αφορά τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις παρατηρείται διαφοροποίηση ως προς τους λόγους δυσκολίας. Συγκεκριμένα, η έλλειψη απαιτούμενης εργασιακής εμπειρίας αλλά και η δυσκολία πρόσβασης στη γεωγραφική περιοχή που βρίσκεται η επιχείρηση, αναφέρονται με μεγαλύτερη συχνότητα και αναδεικνύουν τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις της μεταποίησης, κυρίως, σε περιφερειακό επίπεδο, να στελεχωθούν με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό. Είναι ενδιαφέρον ότι ως λόγος, ο χαμηλός μισθός, αναφέρεται σε μικρό ποσοστό απαντήσεων, γεγονός που υπονοεί την πρόθεση των επιχειρήσεων να προσφέρουν υψηλότερες αμοιβές για την προσέλκυση του ανθρώπινου δυναμικού που επιθυμούν.

Για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του δείγματος (≥150 εργαζόμενοι), σημαντικότερες δυσκολίες για την πλήρωση θέσεων εργασίας είναι η έλλειψη κατάλληλων δεξιοτήτων και ο ανταγωνισμός από άλλες επιχειρήσεις στην προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού με κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες από μια περιορισμένη «δεξαμενή» υποψηφίων.

Η έλλειψη τυπικών προσόντων αξιολογήθηκε ως σημαντικός λόγος δυσκολίας στην πλήρωση κενών θέσεων από το 11,5% των επιχειρήσεων (11,5%).

Ελλείψεις δεξιοτήτων και στους ήδη απασχολούμενους

Σημαντικές ελλείψεις καταγράφονται ως προς τις τεχνικές / επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες. Περίπου το 46% των επιχειρήσεων εντοπίζει ελλείψεις σε τρεις σημαντικές κατηγορίες επαγγελμάτων: Στους «Τεχνικούς», τους «Ειδικευμένους Τεχνίτες» και τους «Χειριστές Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων».

Για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις οι ελλείψεις σε τεχνικές / επαγγελματικές δεξιότητες εντοπίζονται σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό από το μέσο όρο του συνόλου των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, εντοπίζονται ελλείψεις σε επαγγέλματα κρίσιμα για εξωστρεφείς δραστηριότητες και συμμετοχή σε διεθνείς αλυσίδες αξίας. Τα επαγγέλματα αυτά, εκτός από εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, απαιτούν και πιο οριζόντιες δεξιότητες όπως η διαχείριση καινοτομίας εξωστρέφειας, ανάπτυξης στρατηγικών πωλήσεων, κλπ.

Αλλά και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στις ελλείψεις γνώσεων και δεξιοτήτων οριζόντιου χαρακτήρα, όπως η «οργάνωση και διοίκηση έργου», η «διαχείριση καινοτομίας και τεχνολογίας» κλπ. Οι ελλείψεις αυτές εντοπίζονται κυρίως σε επαγγέλματα υψηλών προσόντων όπως τα «Ανώτερα Διευθυντικά Στελέχη» και το «Επιστημονικό Δυναμικό».

Οι προτάσεις του ΣΕΒ

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θ. Φέσσας, «στο παρόν και μέλλον της εργασίας, κεντρικό ρόλο έχει η διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των εργαζομένων, εν όψει των νέων προκλήσεων, σε έναν κόσμο που εξελίσσεται και αλλάζει ταχύτατα».

Ο κ. Φέσσας επισήμανε ότι ο ΣΕΒ έχει επανειλημμένα καταθέσει τεκμηριωμένες προτάσεις για την ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη φορολογία, και άλλα, ως κρίσιμες προϋποθέσεις για «το άλμα προς τα εμπρός».

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ υπογράμμισε «το διαρθρωτικό πρόβλημα των αστοχιών της τεχνικής, τεχνολογικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που σηματοδοτεί την αποτυχία του εκπαιδευτικού μας συστήματος να ευθυγραμμιστεί με τις σημερινές παραγωγικές προκλήσεις». Το αποτέλεσμα, όπως σημείωσε, είναι οι επιχειρήσεις να μην βρίσκουν τις δεξιότητες που αναζητούν και πολλοί συμπολίτες μας να μην βρίσκουν δουλειά.

Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΕΒ καταθέτει μια σειρά προτάσεων για τον επαναπροσανατολισμό της εκπαίδευσης, με έμφαση στην αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και την αποτελεσματική  διασύνδεση της ανώτατης εκπαίδευσης με τις επιχειρήσεις και τον κόσμο της εργασίας. Ειδικότερα προτείνει:

  • Αποτελεσματική διασύνδεση των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της σύγχρονης παραγωγικής οικονομίας και των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.
  • Προώθηση των γνώσεων και δεξιοτήτων STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).
  • Ενίσχυση της σύγχρονης τεχνολογικής και τεχνικής εκπαίδευσης.
  • Προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλες τις βαθμίδες.
  • Ενίσχυση των μεθόδων μάθησης που βασίζονται στην εργασία (μαθητεία, πρακτική άσκηση κλπ.) σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
  • Εφαρμογή εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών για την ανάπτυξη των απαραίτητων οριζόντιων (γνωσιακών) δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

naftemporiki.gr

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα