Εως τις 30 Ιουνίου προτάσεις στο Β' Κύκλο του Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω.

Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2006 16:36

Εως τις 30 Ιουνίου η καταληκτική προθεσμία υποβολής των προτάσεων στο πλαίσιο του Β' Κύκλου της Δράσης του Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω. Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του www.metexo.gr , χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών σε αυτήν την φάση.

Το Πρόγραμμα «Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω. στην Κοινωνία της Πληροφορίας» προβλέπει την επιχορήγηση σε ποσοστό 50% της συνολικής δαπάνης της επιχείρησης που μπορεί να κυμαίνεται κατά μέγιστο στα €10.000 και κατ' ελάχιστο στα €4.000. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα, οι οποίες έχουν δυνατότητα να επωφεληθούν από την επιδότηση που τους εξασφαλίζει το ΜΕ.ΤΕΧ.Ω.

Η Δράση Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω. έχει ως στόχο να ενισχύσει τις επιχειρήσεις για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα