Στα 155 εκατ. ευρώ οι απορροφήσεις του ΕΠ «Αλιεία 2000-2006»

Δευτέρα, 03 Ιουλίου 2006 18:16

Τα στοιχεία της προόδου της μέχρι σήμερα εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία 2000-2006» παρουσίασε ο Ειδικός Γραμματέας του Γ' ΚΠΣ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, Δημήτρης Παπαγιαννίδης.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι έχει προκηρυχθεί σχεδόν το σύνολο της Δημόσιας Δαπάνης, επίσης ότι έχει ενταχθεί το 91% της Δημόσιας Δαπάνης του ισχύοντος χρηματοδοτικού σχήματος, ενώ οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται περίπου στο 70% του ισχύοντος χρηματοδοτικού σχήματος.

Οι συνολικές απορροφήσεις - πληρωμές ανέρχονται σε ποσοστό 45% της Δημόσιας Δαπάνης και για τα δύο ταμεία (ΕΤΠΑ και ΧΜΠΑ) ήτοι 155,064 εκατ. ευρώ. Η συνολική προσπάθεια του Υπουργείου θα επικεντρωθεί στο να ξεπεράσουν οι συνολικές πληρωμές-απορροφήσεις του Ε.Π.Α.Λ. το 55% δηλ. ποσό ανώτερο των 187 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος του χρόνου, ποσό που θα ικανοποιεί το όριο της συμβατικής υποχρέωσης για την τήρηση του κανόνα ν+2 για το έτος 2006.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα