ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Πέμπτη, 07 Δεκεμβρίου 2017 17:36
UPD:23:53

Η εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΕΒΕ ΤΡΟΦ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό δυνάμει της αντιστοίχου ενημέρωσης που έλαβε την Τρίτη 05/12/2017 από το μέτοχό της κο Βασίλη Καρακουλάκη (Πρόεδρο Δ.Σ.) ότι η εταιρεία LEYENDA INVESTMENTS LTD (συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο με τον κ. Καρακουλάκη) αγόρασε την Δευτέρα 04/12/2017 5.000 μετοχές της εταιρείας συνολικής αξίας 3.64500 ευρώ και την Τρίτη 05/12/2017 αγόρασε 3.000 μετοχές της εταιρείας συνολικής αξίας 1.755 ευρώ.
Ομοίως δυνάμει της αντιστοίχου ενημέρωσης που έλαβε την Τετάρτη 06/12/2017 η εταιρεία LEYENDA INVESTMENTS LTD αγόρασε την Τετάρτη 07/12/2017 από τον κ. Καρακουλάκη 4.000 μετοχές της εταιρείας συνολικής αξίς 1.94400 ευρώ.
Κατόπιν των ανωτέρω συναλλαγών το ποσοστό συμμετοχής του κυρίου Καρακουλάκη επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανέρχεται σε 10944% και της εταιρείας LEYENDA INVESTMENTS LTD σε 401918%.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα