ΤΙΤΑΝ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017 09:53
UPD:23:53

 

Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ  ΤΙΤΑΝ ( η Εταιρία) ανακοινώνει  σύμφωνα με το  Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/2014  ότι το ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ. Νέλλο Κανελλόπουλο προέβη την 12/10/2017 σε αγορά 500 κοινών μετοχών της Εταιρίας συνολικής αξίας € 10.67500.

 

 

13.10.2017

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΤΙΤΠ

Σχολιασμένα