Ελλάκτωρ: Αυξημένος ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο α’ τρίμηνο 2016

Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016 18:40
UPD:18:42

Ο συνολικός δανεισμός του ομίλου, στις 31/3/2016, μειώθηκε οριακά σε 1.489,7 εκατ. ευρώ έναντι 1.492,2 εκατ. ευρώ, στις 31/12/2015.

Στα 399,6 εκατ. ευρώ έναντι 377,9 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015, ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου Ελλάκτωρ στο πρώτο τρίμηνο του 2016, καταγράφοντας αύξηση κατά 5,7%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων, (EBIT) διαμορφώθηκαν, για το πρώτο τρίμηνο του 2016, στα 39,3 εκατ. ευρώ έναντι 16,1 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν στα 16,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 9,1 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Ο κατασκευαστικός κλάδος του ομίλου (κατασκευή και λατομεία), για το πρώτο τρίμηνο του 2016, παρουσίασε κύκλο εργασιών 314 εκατ. ευρώ έναντι 286,5 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2015, αυξημένος κατά 9,6%. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης (ΕΒΙΤ) της κατασκευής διαμορφώθηκαν στα 4,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 10,9 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της κατασκευαστικής δραστηριότητας του ομίλου, στις 31/3/2016, είναι 3,1 δισ. ευρώ, ενώ, επιπρόσθετα, υπάρχουν συβάσεις προς υπογραφή ύψους 218 εκατ. ευρώ.

Ο κλάδος των Παραχωρήσεων εμφάνισε, το πρώτο τρίμηνο του 2016, ενοποιημένα έσοδα 50,8 εκατ. ευρώ έναντι 47,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6,3%. Στο α’ τρίμηνο 2016, παρατηρήθηκε 3% αύξηση στις διελεύσεις στην Αττική Οδό. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ανήλθαν στα 24,5 εκατ. ευρώ (περιλαμβάνουν αποζημιώσεις έργου παραχώρησης ποσού 7,9 εκατ. ευρώ) έναντι 12,3 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο τρίμηνο το 2015.

Στον κλάδο του Περιβάλλοντος, ο κύκλος εργασιών, για το πρώτο τρίμηνο του 2016, ανήλθε στα 19,7 εκατ. ευρώ, μειωμένος σε σχέση µε το πρώτο τρίμηνο του 2015 που ήταν 30,3 εκατ. ευρώ, καθώς, εντός του 2015, ολοκληρώθηκαν ανειλημμένα κατασκευαστικά συμβόλαια του κλάδου περιβάλλοντος. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν σε κέρδη 2,6 εκατ. ευρώ έναντι 5,7 εκατ. ευρώ.

Ο κλάδος των Αιολικών πάρκων παρουσίασε, για το πρώτο τρίμηνο του 2016, ενοποιημένα έσοδα 13,5 εκατ. ευρώ έναντι 11,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 15,2%. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν στα 8,1 εκατ. ευρώ έναντι 7,2 εκατ. ευρώ.

Ο κλάδος της Ανάπτυξης Ακινήτων παρουσίασε το πρώτο τρίμηνο του 2016 έσοδα της τάξης των 1,6 εκατ. ευρώ έναντι 1,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης παρέμειναν σταθερά σε 0,6 εκατ. ευρώ.

Οι επενδύσεις (CAPEX), το πρώτο τρίμηνο 2016, ανήλθαν σε 10 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνουν:

  • Παραχωρήσεις: 5 εκατ. ευρώ, κυρίως Μορέας
  • Αιολικά: 2 εκατ. ευρώ
  • Κατασκευή: 2 εκατ. ευρώ
  • Περιβάλλον: 1 εκατ. ευρώ

Ο συνολικός δανεισμός του ομίλου, στις 31/3/2016, μειώθηκε οριακά σε 1.489,7 εκατ. ευρώ έναντι 1.492,2 εκατ. ευρώ, στις 31/12/2015. Τα ταμειακά διαθέσιμα, συμπεριλαμβανομένων των Δεσμευμένων Καταθέσεων, Προθεσμιακών Καταθέσεων άνω των 3 μηνών, Ομολόγων Διακρατουμένων ως την Λήξη και Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ανήλθαν στα 659,7 εκατ. ευρώ, σχεδόν όσα και στις 31/12/2015 (658,8 εκατ. ευρώ). Στις 31/3/2016, ο καθαρός ενοποιημένος δανεισμός διαμορφώθηκε στα 830 εκατ. ευρώ έναντι 833,4 εκατ. ευρώ, στις 31/12/2015, ενώ ο καθαρός εταιρικός δανεισμός μειώθηκε στα 519,8 εκατ. ευρώ έναντι 527,2 εκατ. ευρώ, στις 31/12/2015.Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΕΛΛΑΚΤΩΡΣχολιασμένα