Οικονομία & Αγορές
Σάββατο, 05 Ιανουαρίου 2013 13:10

Γαλλία: Σκληραίνει η στάση απέναντι στους «φορολογικούς μετανάστες» στην Ελβετία

Τη στάση του απέναντι στους «φορολογικούς μετανάστες» στην Ελβετία, σκληραίνει το Παρίσι εκδίδοντας μία νέα σχετική εγκύκλιο, όπως αποκαλύπτει σε σημερινό της δημοσίευμα η εφημερίδα Le Temps.

Τη στάση του απέναντι στους «φορολογικούς μετανάστες» στην Ελβετία, σκληραίνει το Παρίσι εκδίδοντας μία νέα σχετική εγκύκλιο, όπως αποκαλύπτει σε σημερινό της δημοσίευμα η εφημερίδα Le Temps.

Σύμφωνα με το κείμενο της εγκυκλίου, που εκδόθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Οικονομικών, η Γαλλία δεν πρόκειται να αναγνωρίσει πλέον τα ευεργετήματα της σύμβασης για διπλό φορολογικό καθεστώς προς τους Γάλλους που έχουν εγκατασταθεί στην Ελβετία, οι οποίοι θα κληθούν να πληρώσουν ένα τσουχτερό πρόστιμο. Όπως σημειώνει η εφημερίδα, η πρακτική τούτη ίσχυε ήδη από 40ετίας «βάσει συμφωνίας που είχε υπογραφεί μεταξύ Ελβετίας και Γαλλίας».

Ουσιαστικά η άτυπη ανοχή που επεδείκνυαν οι φορολογικές αρχές από το 1972 καταργείται από 1ης Ιανουαρίου 2013.

Το μέτρο αυτό θα έχει επιπτώσεις σε όσους έχουν «μετακομίσει φορολογικά» κι εντούτοις συνεχίζουν να διατηρούν επαγγελματικές δραστηριότητες στη Γαλλία, ή εξακολουθούν να έχουν έσοδα από μερίσματα στη χώρα, χωρίς όμως να καταβάλουν φόρους διότι θεωρούνται ως φορολογικά υποκείμενα στην Ελβετία.

Προκειμένου να χαίρουν των ευεργετημάτων αυτών, τα φυσικά πρόσωπα αυτά αποδέχονταν να πληρώνουν τους φόρους τους στην Ελβετία, υπό τη μορφή προστίμου με μία προσαύξηση 30%. Σε αντάλλαγμα, η ελβετική εφορία τους απήλλασσε από την υποχρέωση δήλωσης φορολογικής έδρας, επιτρέποντάς τους να επωφελούνται από το διπλό φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα με τη συμφωνία που είχε συνάψει με τη Γαλλία το 1966.

Βάσει αυτής, οι Γάλλοι υπήκοοι θεωρούνταν ότι κατοικούσαν στην Ελβετία κι ως εκ τούτου κατέβαλλαν μικρότερους φόρους στην πατρίδα τους. Συνεπώς κατέβαλλαν φόρο μόλις 15% επί της πηγής στη Γαλλία για τα μερίσματά τους, αντί για 30% στην περίπτωση που δεν έχαιραν αυτού του διπλού καθεστώτος.

Το 2011 η Ελβετία αριθμούσε 5.445 ξένους πολυεκατομμυριούχους κατοίκους, που ευεργετούνταν από το καθεστώς του διπλού φορολογικού καθεστώτος, μεταξύ των οποίων οι 2.000 είναι Γάλλοι.

Πηγές: ΑΜΠΕ, Γαλλικό πρακτορείο