Οικονομία & Αγορές
Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2002 15:54

Προγράμματα επιχορήγησης ανέργων, προϋπολογισμού 132.687.500 ευρώ

Δύο νέα προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 132.687.500 ευρώ, για την καταπολέμηση της ανεργίας τα οποία θα υλοποιηθούν εντός του 2003 από τον ΟΑΕΔ και αφορούν 35.000 ανέργους, θέτει σε εφαρμογή το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 18-60 ετών θα ενταχθούν 25.000 άνεργοι και στο πρόγραμμα επιχορήγησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών 10.000 άνεργοι.

Σε ότι αφορά το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων προβλέπονται:

1. Από τις 25.000 θέσεις, το 67% θα καλυφθεί στο πλαίσιο της πολιτικής πρόληψης της μακροχρόνιας ανεργίας και θα αφορά άνεργους νέους και νέες 18-25 ετών που είναι εγγεγραμμένοι έως έξι μήνες στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανέργους ηλικίας 26-60 ετών που είναι εγγεγραμμένοι έως 12 μήνες στα μητρώα ανέργων, ενώ το 33% θα καλυφθεί στο πλαίσιο της πολιτικής καταστολής της μακροχρόνιας ανεργίας, εκ των οποίων το 60% θα καλυφθεί από γυναίκες και το 50% από νέους 18-25 ετών.

2. Από το πρόγραμμα εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που διέπονται όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού τους από τις διατάξεις του ν.2190/94, οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στους νομούς που εφαρμόζονται προγράμματα ολοκληρωμένης παρέμβασης, η ΕΠΑΕ, οι ΠΑΕ, οι ΚΑΕ, τα αθλητικά σωματεία (πλήν ΑΜΕΑ), οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης, οι ατομικές επιχειρήσεις, οι συνεταιρισμοί και τα μέλη τους.

3. Επιχειρήσεις δεν μπορούν να επιχορηγηθούν για άτομα που είχαν απασχοληθεί στην ίδια επιχείρηση το τελευταίο 12μηνο πριν την υποβολή της αίτησης, για άτομα που τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του ν.2643/98 και επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή άλλαξαν νομική μορφή.

4. Οσον αφορά τις επιχειρήσεις, για να έχουν δικαίωμα υπαγωγής στο πρόγραμμα θα πρέπει να μην έχουν μείωση προσωπικού από απόλυση ή από οικειοθελή αποχώρηση και να έχουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

5. Οσον αφορά τους άνεργους θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του ανέργου και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ τουλάχιστον ένα μήνα πριν την πρόσληψή τους από τις επιχειρήσεις, να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα και να έχουν προταθεί στην επιχείρηση από τον ΟΑΕΔ.

6. Οι επιχειρήσεις μοριοδοτούνται για την ένταξή τους στο πρόγραμμα. Το προβάδισμα έχουν επιχειρήσεις που έχουν αυξήσει το προσωπικό τους τα τρία τελευταία χρόνια, επιχειρήσεις που έχουν διατηρήσει τις επιδοτούμενες θέσεις εργασίας, επιχειρήσεις που έχουν προσλάβει άτομα που απέκτησαν εργασιακή εμπειρία μέσω των προγραμμάτων Stage και επιχειρήσεις που έχουν διατηρήσει τον αριθμό των απασχολουμένων τους κατά την τελευταία τριετία.

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε θέση πλήρους απασχόλησης ορίζεται σε 14,70 ευρώ ημερησίως, η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες και μετά τη λήξη της επιχορήγησης η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της (επιχορηγούμενο και μη) τουλάχιστον για έξι ακόμα μήνες.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και για τα δύο προγράμματα καθορίζεται από σχετική προκήρυξη που θα γίνει από τον ΟΑΕΔ.