Οικονομία & Αγορές
Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2020 17:30

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities (ρυθμιζόμενη πληροφορία ν. 3556/2007)

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει με βάση τους ν. 3556/2007 και 3606/2007 ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές: ...

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει με βάση τους ν. 3556/2007 και 3606/2007 ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

10.03.2020

09.03.2020

Αγορά

930

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

3.002,30

2

10.03.2020

09.03.2020

Αγορά

2.000

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

6.520,00

3

10.03.2020

09.03.2020

Πώληση

2.000

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

6.540,00

4

10.03.2020

09.03.2020

Πώληση

4.540

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

14.316,73

5

10.03.2020

09.03.2020

Αγορά

43

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

13.398,00

6

11.03.2020

10.03.2020

Πώληση

780

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

2.479,80

7

11.03.2020

10.03.2020

Αγορά

2.027

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

6.648,40

8

11.03.2020

10.03.2020

Αγορά

1

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

331,00

 

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο την μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς. γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).