Σεμινάριο

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. Σύνταξη Προσφορών & Συμβάσεων Διεθνούς Πώλησης - Διαπραγμάτευση Τιμών & Εμπορικών Όρων, FX, L/C

Διεθνές Marketing & Εξαγωγές

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΙΤΗΣ

CJBS. GMCA ,MBA Corporate Strategy & Finance, BA Economics. International Business, Strategic & Performance Management. Executive Advisor & Trainer

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 και ώρες 11.00 - 19.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Γραφεία της Ναυτεμπορικής στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (οδός Ι. Δραγούμη 8 & Τσιμισκή, 3ος όροφος)

Κόστος
Συμμετοχής
250

Προνομιακή Τιμή για τους συνδρομητές

Γενικές Πληροφορίες:

Το σεμινάριο έχει διάρκεια 8 ωρών και είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο 27 Οκτωβρίου και ώρες 11:00-19:00.

Σε ποιούς απευθύνεται:

Το εξειδικευμένο αυτό πρόγραμμα θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε στελέχη εξαγωγικών επιχειρήσεων, επιχειρηματίες  και σε όσους συναλλάσσονται με το εξωτερικό που θέλουν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους ως προς την διαχείριση Παραγγελιών εξωτερικού, την προετοιμασία Προσφορών και την διαπραγμάτευση Συμβάσεων Διεθνούς Πώλησης.

Σκοπός σεμιναρίου:

Το περιβάλλον του Διεθνούς Εμπορίου είναι πολυσύνθετο. Οι κίνδυνοι που υποκρύπτουν οι Διεθνείς Συναλλαγές δεν είναι πάντοτε ορατοί και κατανοητοί από αυτούς που εμπλέκονται στη διεκπεραίωσή τους.

 

Οι διαφορετικές κουλτούρες, οι μεγάλες αποστάσεις, τα διαφορετικά νομίσματα, καθώς και η απουσία μιας παγκοσμίως αναγνωρισμένης και αποδεκτής νομοθεσίας που διέπει το Διεθνές Εμπόριο, δημιουργούν δυσκολίες και προβλήματα τόσο στις διαδικασίες του όσο και στη διαχείριση των κινδύνων που αυτό υποκρύπτει.

 

Κίνδυνοι που απειλούν τις συνεργασίες και που μπορούν να αποβούν ιδιαίτερα κοστοβόροι εάν δεν δοθεί η απαιτούμενη προσοχή. Για να διαχειριστούν σωστά αυτές τις προκλήσεις, οι Έλληνες εξαγωγείς πρέπει να συγκλίνουν σε διεθνώς καθιερωμένες και αποδεκτές πρακτικές και να συνάπτουν σωστά δομημένα, γραπτά Συμβόλαια - Συμβάσεις Διεθνούς Πώλησης.

 

Εμβαθύνοντας σε επιμέρους ενότητες, αναδεικνύουμε τις ιδιαιτερότητες και εστιάζουμε στα «λεπτά σημεία» που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διαπραγμάτευση Διεθνών παραδόσεων Εμπορευματικών Συμβολαίων, βοηθώντας ουσιαστικά τους συμμετέχοντες να εξυπηρετήσουν καλύτερα και ασφαλέστερα τις ανάγκες της επιχείρησής τους.

Θέματα σεμιναρίου:

• Το Τοπίο του Διεθνούς Εμπορίου σήμερα και η Φύση των Εξαγωγών
• Το Πλαίσιο των Διεθνών Συναλλαγών. Τεχνική Εργασιών Εξωτερικού
• Σύνταξη Προσφορών. Πονηρά σημεία και συνήθη Λάθη προς αποφυγή
• Χρήση Προ-Τιμολογίου (Proforma Invoice)
• Αξιολόγηση & Διαχείριση Παραγγελιών
• Η σημασία της Επιβεβαίωσης της Παραγγελίας – Order Confirmation
• Προετοιμασία Διεθνούς Εμπορικής Σύμβασης 
• Βασικοί Συμβατικοί Όροι - Υπόδειγμα Σύμβασης
• Διαπραγμάτευση Τιμών & Όρων Πληρωμής
• Διαχείριση Μεταβολών των Τιμών & Συναλλαγματικών Ισοτιμιών
• Διαχείριση Αιτημάτων Αποκλειστικότητας - Exclusivity. Pros & Cons, Ελιγμοί
• Παράδοση Εμπορευμάτων & Ζητήματα Κυριότητας
• Επισκόπηση (Overview) των Διεθνών Εμπορικών Όρων Incoterms ® 2010
• Πώς ενσωματώνονται στις Τιμές; Οι Τιμές στα Στάδια μιας Door-to-Door μεταφοράς
• Οι Κίνδυνοι της Πληρωμής στις Διεθνείς Συναλλαγές
• Χρήση Ενέγγυας Πίστωσης (L/C). Πλαίσιο & Αρχές λειτουργίας
 

• Κρίσιμα σημεία, Τύποι L/C, Εξασφαλίσεις & ΔεσμεύσειςΤα τμήματα μας είναι ολιγομελή ώστε να επιτυγχάνεται η αμεσότητα στην επικοινωνία μεταξύ εισηγητών και συμμετεχόντων και να καλύπτονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες των τελευταίων πληρέστερα.

 

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: [email protected]