GEFYRA στο χάσμα δεξιοτήτων από το CSR Hellas

Στόχος η δημιουργία 3.000 θέσεων «προετοιμασίας για απασχόληση»
Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017 18:38
UPD:15/12/2017 10:23

Το πρόγραμμα GEFYRA αποσκοπεί στη δημιουργία ενός νέου μοντέλου προσφοράς ποιοτικών θέσεων προετοιμασίας  για απασχόληση σε 3 βασικούς άξονες: μαθητεία, πρακτική άσκηση, επαγγελματική κατάρτιση, με απώτερο στόχο  τη μετατροπή σημαντικού αριθμού αυτών σε θέσεις μόνιμης απασχόλησης.

Τη δημιουργία 3.000 θέσεων «προετοιμασίας για απασχόληση» μέσω της ανάπτυξης 150 συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, Σχολές ΟΑΕΔ) θέτει ως στόχο το CSR Hellas στο πλαίσιο του προγράμματος GEFYRA (Greek Enterprises For Youth Reinforcement Acceleration).

Πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα που εκπόνησε το CSR Hellas, αξιοποιώντας την εμπειρία από τη συμμετοχή του στην πρωτοβουλία για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία (European Pact 4 Youth - EP4Y) κατά τη διετία 2015-2017, ως εθνικός εταίρος του CSR Europe στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη μαθητεία (Eu talent).

Το πρόγραμμα GEFYRA αποσκοπεί στη δημιουργία ενός νέου μοντέλου προσφοράς από τις επιχειρήσεις ποιοτικών θέσεων «προετοιμασίας για απασχόληση» σε 3 βασικούς άξονες: μαθητεία (apprenticeship), πρακτική άσκηση (internship), επαγγελματική κατάρτιση (traineeship), με απώτερο στόχο τη μετατροπή σημαντικού αριθμού αυτών σε θέσεις μόνιμης απασχόλησης. Στόχο του προγράμματος αποτελεί επίσης η μείωση του χάσματος δεξιοτήτων και μέσω αυτού η συμβολή στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, ενώ στο επίκεντρο τίθεται και η ανάσχεση του φαινομένου της διαρροής εγκεφάλων στο εξωτερικό.

Οι στόχοι

Ειδικότερα, στους στόχους του προγράμματος περιλαμβάνεται:
1. Η δημιουργία 3.000 θέσεων «προετοιμασίας για απασχόληση» στους παραπάνω 3 άξονες. 

2. Η ανάπτυξη 150 συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, Σχολές ΟΑΕΔ) καθώς και η λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποστήριξη:
α) της διασύνδεσης των προσφερόμενων θέσεων από πλευράς επιχειρήσεων με την αντίστοιχη ζήτηση από πλευράς νέων και 
β) της ανάπτυξης των συνεργειών μεταξύ επιχειρηματικής και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων / σχολών / τμημάτων.

3. Επίσης το πρόγραμμα αποβλέπει στην πραγματοποίηση 8 εκδηλώσεων ανά την Ελλάδα για ενημέρωση και διάδοση του σχεδίου δράσης του προγράμματος προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (μέλη ακαδημαϊκής κοινότητας, εκπρόσωποι επιχειρηματικών και κλαδικών φορέων, φοιτητές/μαθητές κ.ά.). 

4. Στο πλαίσιο του έργου θα συνταχθεί οδηγός βέλτιστων πρακτικών οι οποίες θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του έργου και θα παρουσιαστούν στην απολογιστική εκδήλωση του προγράμματος, ενώ 

5. Θα διενεργηθεί και έρευνα για την αποτύπωση του χάσματος δεξιοτήτων σε συγκεκριμένους τομείς και σε δείγμα φοιτητών, αποφοίτων καθώς και σε επιμελητήρια.

Το πρόγραμμα GEFYRA παρουσιάστηκε ήδη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο (1st European Business-Education Summit), ενώ πραγματοποιήθηκε ήδη εναρκτήρια εκδήλωση παρουσίασής του στις 13/11/2017 στην Αθήνα, για να ακολουθήσουν και άλλες πόλεις. Σκοπός της πρόσφατης εκδήλωσης ήταν η ευαισθητοποίηση για το θέμα του χάσματος δεξιοτήτων, η παρουσίαση του προγράμματος και η πρόσκληση προς επιχειρήσεις και τους φορείς για συνεργασία. 

Εκπρόσωποι από το υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, του CSR Europe και του CSR Hellas είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν θέσεις και απόψεις ενώ παρουσιάστηκαν και συγκεκριμένες πρακτικές επιχειρήσεων. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ζητούμενο για την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος είναι η ενεργός συμμετοχή και συμβολή των επιχειρήσεων μέσω ανάληψης δέσμευσης για παροχή αριθμού αμειβόμενων θέσεων «προετοιμασίας για απασχόληση» στους 3 άξονες (μαθητεία, πρακτική άσκηση, επαγγελματική κατάρτιση), με την ενσωμάτωση των ποιοτικών κριτηρίων που έχουν κοινά συμφωνηθεί κατά τη διαβούλευση που προηγήθηκε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Είναι σημαντικό επίσης να προωθηθεί η δημιουργία πλαισίου συγκεκριμένων συνεργασιών με φορείς της ακαδημαϊκής κοινότητας και η συμβολή των επιχειρήσεων στην υλοποίηση των δράσεων διάδοσης και επικοινωνίας του προγράμματος. Προαιρετική είναι η συμμετοχή στο πρόγραμμα «Υιοθετήστε μια μμε», με δέσμευση για κάλυψη του κόστους μαθητείας νέων (για το μέρος που δεν καλύπτεται από τον ΟΑΕΔ) που απασχολούνται σε μμε της εφοδιαστικής τους αλυσίδας.

Τα οφέλη

Στελέχη του CSR Hellas επισημαίνουν ότι τα οφέλη για τους υποστηρικτές (initiators) από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα είναι σημαντικά και συνοψίζονται σε:

  • Συμβολή στην αντιμετώπιση του προβλήματος του χάσματος δεξιοτήτων,
  • Προσέλκυση νέων ταλέντων και μέσω της διατήρησής τους συμβολή στην αντιμετώπιση του προβλήματος της διαρροής εγκεφάλων στο εξωτερικό,
  • Ενίσχυση της εικόνας της επιχείρησης ως ενεργού πολίτη και υπεύθυνου εργοδότη, 
  • Βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων μαθητείας/πρακτικής άσκησης/επαγγελματικής κατάρτισης, 
  • Ενδυνάμωση των σχέσεων με τις μμε της εφοδιαστικής τους αλυσίδας (πρόγραμμα «Υιοθετήστε μια μμε»),
  • Υποστήριξη στην ανάπτυξη συνεργειών και συμπράξεων με την ακαδημαϊκή κοινότητα και 
  • Προβολή της κάθε συμμετέχουσας εταιρείας σε εκδηλώσεις και παραγωγές του προγράμματος σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι εταιρείες που συμμετέχουν

Οι επιχειρήσεις που έχουν δεσμευθεί να συμμετέχουν στην υλοποίηση του GEFYRA είναι: Interamerican, Intracom Telecom, Ηρακλής, Aiphoria, Μυτιληναίος, Ελληνικά Πετρέλαια, Τιτάν, Eurobank, ΒΙΑΝΕΞ, ΕΝΤΡΑΝΕΤ και Ορθολογισμός. Συμμετέχουν επίσης οι φορείς ΕΒΕΑ, ΕΒΕΘ και ΕΑΣΕ και από ΜΚΟ η Social Hackers.  

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ← → για να πλοηγηθείτε
διαβάστε επίσης

    ΑΦΙΕΡΩΜΑ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη