Ουκρανία

    Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2016
  • 11:32
    Προσωρινός CEO στο ΤΧΣ ο Χρ. Στράτος

    Προσωρινός CEO στο ΤΧΣ ο Χρ. Στράτος

    της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας Πειραιώς στην Ουκρανία. Εργάστηκε στη Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »