ΟΗΕ

    Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017
  • 14:13
    Άυλες αξίες και ανισότητες

    Άυλες αξίες και ανισότητες

    αυτές.Σήμερα, σε έναν κόσμο όπου κατά τον ΟΗΕ η ανεργία συνολικά οδεύει προς τα 220 εκατομμύρια άτομα ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »