ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΥΠΡΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΞΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΠΟΛΥΤ. ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Spreads 10ετών κρατικών ομολόγων

Κλικ στους τίτλους των στηλών για ανάλογη ταξινόμηση. Οι τιμές του πίνακα ενημερώνονται κάθε 90 λεπτά.

Χώρα Απόδοση Spread έναντι Bund Spread έναντι T-bond
Αυστραλία 2.44% +2.13 +0.80
Αυστρία 0.39% +0.09 -1.25
Βέλγιο 0.60% +0.30 -1.04
Γαλλία 0.54% +0.24 -1.10
Γερμανία 0.30% - -1.34
Δανία 0.39% +0.09 -1.25
Ελβετία -0.01% -0.31 -1.65
Ελλάδα 11.09% +10.78 +9.45
ΗΠΑ 1.64% +1.34 -
Ιαπωνία 0.29% -0.01 -1.35
Ιρλανδια 1.15% +0.85 -0.49
Ισπανία 1.42% +1.11 -0.22
Ιταλία 1.65% +1.34
Καναδάς 1.25% +0.95 -0.39
Μ. Βρετανία 1.33% +1.03 -0.31
Ν. Ζηλανδία 3.20% +2.89 +1.56
Ολλανδία 0.37% +0.07 -1.27
Πορτογαλία 2.43% +2.13 +0.79
Σουηδία 0.64% +0.34 -1.00
Φινλανδία 0.35% +0.05 -1.29

Δημοφιλή