Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΑΛΦΑ
ΑΤΤ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΕΤΕ
ΠΕΙΡ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΕΥΡΩΒ