Ειδική Αγωγή

    Τετάρτη, 20 Μαΐου 2020
  • 12:36
    Πάλι ξεχάσαμε αυτά τα παιδιά;

    Πάλι ξεχάσαμε αυτά τα παιδιά;

    Οι γονείς παιδιών με αναπηρία έχουν μάθει στα εμπόδια και στις ανατροπές. Στις προβληματικές κτιριακές εγκαταστάσεις των ειδικών σχολείων, στις ...

Δημοφιλή