Στο 10,3% η ανεργία στο δ' τρίμηνο

Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2010 12:03
UPD:12:22

Στο 10,3% αυξήθηκε το ποσοστό ανεργίας το τέταρτο τρίμηνο του 2009 από 9,3% που ήταν το τρίτο τρίμηνο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ).

Το τέταρτο τρίμηνο του 2008 η ανεργία είχε διαμορφωθεί στο 7,9%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το μέσο ποσοστό της ανεργίας στα 16 κράτη – μέλη της Ευρωζώνης παρέμεινε σταθερό τον Ιανουάριο στο 9,9%.

Στην ανακοίνωσή της η ΕΣΥΕ αναφέρει ότι το ποσοστό ανεργίας των γυναικών ανέρχεται στο 14% και είναι σχεδόν διπλάσιο από των ανδρών, που διαμορφώνεται στο 7,7%.

Από την κατά ομάδες ηλικιών διάρθρωση της ανεργίας προκύπτει ότι το υψηλότερο ποσοστό παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-29 ετών, ήτοι 20,4%. Για νέες γυναίκες το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει στο 26,2%.

Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται σε όσους δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (14,4%), στους απόφοιτους ανώτερης τεχνολογικής επαγγελματικής εκπαίδευσης (12,1%) και σε όσους έχουν απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης (11,7%). Το χαμηλότερο ποσοστό (6,7%) παρατηρείται στους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε όσους έχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό (7,6%).

Το ποσοστό των «νέων ανέργων», δηλαδή όσων εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση, ανέρχεται στο 25,8% του συνόλου των ανέργων ενώ οι μακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που αναζητούν από 12 μήνες και άνω εργασία, ανεξάρτητα αν είναι «νέοι» ή «παλαιοί» άνεργοι), αποτελούν αντίστοιχα το 43,3%.

Το ποσοστό ανεργίας των ατόμων με ξένη υπηκοότητα, είναι ανώτερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων υπηκόων (11,7% έναντι 10,2%). Επίσης, το 73,6% των ξένων υπηκόων είναι οικονομικά ενεργό, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων το οποίο είναι 52,2%.

Σε επίπεδο Περιφέρειας το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στο Νότιο Αιγαίο με 13,2% και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με 12,2%. Στον αντίποδα, το μικρότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στο Βόρειο Αιγαίο με 5,3% και στη Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο με 8,7%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας, κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2009 βρήκαν απασχόληση 92.614 άτομα, τα οποία ήταν άνεργα πριν από ένα έτος.

Παράλληλα, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, 66.873 άτομα μετακινήθηκαν από τον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό σε θέσεις απασχόλησης. Αντίθετα, 129.302 άτομα, τα οποία ένα χρόνο πριν ήταν απασχολούμενα, σήμερα είναι άνεργα και άλλα 76.373 άτομα που ήταν απασχολούμενα, είναι πλέον οικονομικά μη ενεργά.

Επιπλέον, 92.896 άτομα, που πριν ένα έτος ανήκαν στον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό, εισήλθαν στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση, αλλά είναι άνεργα.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα