Προτάσεις για ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων

Τετάρτη, 02 Οκτωβρίου 2019 05:00
shutterstock
A- A A+

Από την έντυπη έκδοση

Του Μανώλη Μπαλτά,
πολιτικος,μηχανικός, επιστημονικός σύμβουλος της ΚΕΕΕ

Μανώλης Μπαλτάς

Το αναπτυξιακό νομοσχέδιο αποτελεί κατά πολλούς αιχμή του δόρατος για τη νέα κυβέρνηση στην προσπάθειά της να διορθώσει στρεβλώσεις του παρελθόντος που συνδέονται με το ελληνικό επιχειρείν. Στο πλαίσιο αυτό αξιολογούμε ως πολύ σημαντικές τις βελτιώσεις του νόμου για τις Στρατηγικές Επενδύσεις και την επίσπευση της αδειοδότησής τους, την έμμεση θεσμοθέτηση ανέκκλητων προθεσμιών της Διοίκησης και τη δυνατότητα χορήγησης ειδικών πολεοδομικών όρων για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Χαιρετίζουμε επίσης τη σημαντική προσπάθεια που γίνεται για τη βελτίωση του δικαίου αδειοδότησης των επιχειρήσεων, με αιχμή την ανάδειξη της περιβαλλοντικής διάστασής τους, με ταυτόχρονη κατάργηση των βαθμών όχλησης. Τη θέση αυτή υποστηρίζουμε σθεναρά επί χρόνια και για πρώτη φορά έγινε αποδεχτή από τον Κ. Μητσοτάκη, νυν πρωθυπουργό, στη ΔΕΘ τον 9ο/2018. Το άνοιγμα της διαδικασίας για την παραγωγή νέας δευτερεύουσας νομοθεσίας για την αδειοδότηση των οικονομικών δραστηριοτήτων δημιουργεί μία νέα ευκαιρία για να εισακουσθούν οι προτάσεις της αγοράς και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν καταγραφεί. Αξιολογούμε ως πολύ θετικές τις προβλέψεις του Ν/Σ να απαλλάξει τις επιχειρήσεις από την υποχρέωση βαριάς αδειοδότησης, αν βρίσκονται σε Πάρκα και συμβατές χρήσεις γης. Οι κατευθύνσεις για τη δημιουργία προτύπων και για τη μεταφορά αδειοδοτικών αρμοδιοτήτων σε πιστοποιημένους φορείς και στους αξιολογητές ΜΠΕ, φαίνεται να δημιουργούν ένα νέο, σύγχρονο, ευέλικτο και παραγωγικό σύστημα λειτουργίας της Διοίκησης. Αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τη θεσμοθέτηση των διαδικασιών και των προϋποθέσεων που θα πιστοποιούν την εγκυρότητα, την επιστημονική ποιότητα, την αμεροληψία και την αντικειμενικότητα στη λειτουργία των πιστοποιημένων ιδιωτικών φορέων που θα κληθούν να καλύψουν αυτήν την ανάγκη.

Όμως, περιμέναμε περισσότερη τόλμη στις θεσμικές βελτιώσεις για τα Επιχειρηματικά Πάρκα. Καταρχήν, με περίσσεια ειλικρίνεια χαιρετίζουμε τη μετάθεση της αρμοδιότητας αδειοδότησης των Πάρκων στους γενικούς διευθυντές. Πρόκειται για κίνηση υψηλού πολιτικού και διοικητικού συμβολισμού. Ο χρόνος αδειοδότησης των Πάρκων θα μειωθεί κατά 5 έως 6 μήνες τουλάχιστον. Όμως αυτή η θεσμική καινοτομία δεν θα πρέπει να ταυτιστεί με κατάργηση ή αδρανοποίηση της πολιτικής ευθύνης και της πολιτικής διοίκησης. 

Με την ίδια έμφαση χαιρετίζουμε την αποφασιστικότητα που διαφαίνεται για την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα Επιχειρηματικά Πάρκα Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας, καθώς φαίνεται να εκλείπουν πλέον οι ασάφειες που δεν μας επέτρεπαν να δίνουμε τις κατάλληλες απαντήσεις και οδηγίες σε επενδυτικά σχήματα που ζητούσαν τη συνδρομή μας. 

Όμως, το Ν/Σ, ειδικώς για τα Πάρκα, δεν θα έπρεπε να περιοριστεί σε θέματα ήσσονος σημασίας περιφερειακού τύπου. Δεν θα έπρεπε να απουσιάζουν πολύ σημαντικές διατάξεις, στρατηγικού ή/και κομβικού χαρακτήρα, που όλως προσφάτως υπεβλήθησαν στην κυβέρνηση, συγκεντρώνοντας τη σθεναρή υποστήριξη του προέδρου της Ένωσης Κ. Μίχαλου. Πιο συγκεκριμένα, η πρόβλεψη για την εκπόνηση ενός σοβαρού, βιώσιμου και ρεαλιστικού Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη ΕΠ και η θεσμοθέτηση ενός Επιτελικού Μηχανισμού Εποπτείας και Παρακολούθησης, που από κοινού αποσκοπούν στη διαμόρφωση ενός Εθνικού Σχεδίου Πολιτικής για τη Βιομηχανική Χωροθεσία που απουσιάζει παντελώς από τη χώρα, θα έπρεπε να αποτελούν άρθρα του Ν/Σ.

Αναλόγως, θα έπρεπε να έχουν υιοθετηθεί οι προτάσεις διοικητικής εκλογίκευσης της ΚΕΕΕ που αποσκοπούν στη δραστική επίσπευση του χρόνου αδειοδότησης των Πάρκων, συμπεριλαμβανομένων και των προτάσεων περιβαλλοντικού χαρακτήρα, με αιχμή ήπιες και σημειακές βελτιώσεις στη δασική νομοθεσία, στη νομοθεσία περί ρεμάτων και στην περιβαλλοντική κατάταξη των υποδοχέων. 

Με την ευκαιρία, θέτουμε στην προσοχή κάθε αρμόδιου τη θεσμική υπόδειξη της ΚΕΕΕ, που υιοθέτησε αμέσως την πρότασή μας για τη νομοθέτησης του διχωρικού Πάρκου («dry port» τύπου Ρότερνταμ), που αποσκοπεί στην ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας σε κάποια λιμάνια της χώρας που, έως σήμερα, ως υπηρεσία που παράγει πλούτο, βρίσκεται στα «αζήτητα». 
Ομοίως αξίζει να προσεχθούν προτάσεις θεσμικής διασφάλισης των δικαιωμάτων των εγκατεστημένων επιχειρήσεων από τυχόν καταχρηστικές συμπεριφορές και απαιτήσεις των Φορέων Διαχείρισης. Και η πρόοδος που καταγράφεται στο Ν/Σ στην ανάπτυξη της αυτοδιαχείρισης των αναγκών των Επιχειρηματικών Πάρκων, θα έπρεπε να οδηγεί με ασφάλεια στη δραστική μείωση των δημοτικών τελών υπέρ των επιχειρήσεων. Αυτή είναι η κατεύθυνση που θεσμοθετήθηκε στο Ν.4605/2019, όπου υιοθετήθηκε σχετική πρότασή μας που υπεβλήθη διά της ΚΕΕ.

Οι προτάσεις μας, ανέκαθεν και τώρα, αποσκοπούν στη δημιουργία ενός κατάλληλου περιβάλλοντος ανάπτυξης Πάρκων που θα επιτρέψει τη χωρική αναδιοργάνωση των άτυπων συγκεντρώσεων και τη χωροθέτηση επιχειρήσεων βιομηχανίας και εφοδιαστικής σε Υποδοχείς, γυρίζοντας την πλάτη στην εκτός σχεδίου δόμηση και την περιβαλλοντική αναρχία, γιατί επιδιώκουμε την προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος ξένων και ντόπιων επενδυτών.

Τέλος επισημαίνουμε την ανάγκη προσεκτικής μελέτης και αναδιατύπωσης της διάταξης διά της οποίας θα παρασχεθεί πλέον η δυνατότητα εγκατάστασης νέων δραστηριοτήτων μέσης όχλησης στην Αττική. Η διατύπωση που έχει επιλεγεί στο Ν/Σ μεταθέτει τη λύση στο μέλλον και φαίνεται να ρευστοποιεί το θεσμικό περιβάλλον αξιολόγησης και αποφάσεων (διοικητικών και δικαστικών), γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει ανασφάλεια δικαίου στις επιχειρήσεις που θα θελήσουν να κάνουν χρήση της διάταξης. Η διάταξη που έχουμε εισηγηθεί αντιμετωπίζει ασφαλέστερα το θέμα. Το πολιτικό σχέδιο και η πρακτική της κυβέρνησης μας έχουν πείσει ότι επιδιώκονται μεγάλες τομές και μεταρρυθμίσεις. Είμαστε βέβαιοι ότι με την ευκαιρία της διαβούλευσης οι παραπάνω προτάσεις της ΚΕΕΕ θα αναδειχθούν όπως τους αξίζει και πολλές από αυτές θα γίνουν νόμος του κράτους.   

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή