Skip to main content

Δ. Αβραμόπουλος: Ιστορικό βήμα για την Ένωση Ασφαλείας που δημιουργούμε

Σε συμφωνία κατέληξαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόταση που παρουσίασε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος για την κάλυψη των κενών ασφαλείας στα πληροφοριακά συστήματα της Ε.Ε για την ασφάλεια, τη μετανάστευση και τη διαχείριση των συνόρων.

Το πλαίσιο της διαλειτουργικότητας, το οποίο και εντάσσεται στον κατάλογο των κορυφαίων πολιτικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το διάστημα 2018-2019, εξασφαλίζει ότι οι συνοριοφύλακες και οι αρχές επιβολής του νόμου θα έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες όταν και όπου τις χρειάζονται για να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους.

Ο κ. Αβραμόπουλος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πολιτική συμφωνία που επετεύχθη επισημαίνοντας ότι «η σημερινή μέρα είναι ιστορική, πραγματοποιούμε ένα αποφασιστικό βήμα ώστε να γίνει πραγματικότητα η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων της Ε.Ε για την ασφάλεια, τη μετανάστευση και τη διαχείριση των συνόρων.

Στο μέλλον όλα τα επιμέρους στοιχεία των πληροφοριακών μας συστημάτων θα είναι διασυνδεδεμένα. Αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα του τι μπορεί να πετύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση: Εξοπλίζοντας και υποστηρίζοντας στους συνοριοφύλακες και τις αρχές επιβολής του νόμου με τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να προστατεύουν πιο αποτελεσματικά τους Ευρωπαίους πολίτες.

Μέσα από τις εμπειρίες που είχαμε τα τελευταία τέσσερα χρόνια από την διαχείριση των προκλήσεων στα ζητήματα της ασφάλειας και της μετανάστευσης, διδαχθήκαμε ότι η ανταλλαγή πληροφοριών είναι το πιο ισχυρό εργαλείο για την ασφάλεια των πολιτών μας. Για αυτό η διαλειτουργικότητα αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της πραγματικής και αποτελεσματικής Ένωσης Ασφαλείας που δημιουργούμε.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την προσήλωσή τους και τις προσπάθειες που κατέβαλαν για αυτή την σημαντική πρωτοβουλία. Ας προχωρήσουμε τώρα και στα επόμενα βήματα ώστε να εφαρμοστεί στην πράξη η διαλειτουργικότητα που είναι και το ζητούμενο».

Τα νέα εργαλεία θα επιτρέψουν στα ήδη υπάρχοντα αλλά και σε μελλοντικά πληροφοριακά συστήματα της Ε.Ε, όπως το Σύστημα Εισόδου- Εξόδου (EES), το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδίου (ETIAS), καθώς και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS-TCN) να επικοινωνούν μεταξύ τους ώστε να αποτρέπεται ο κίνδυνος μη καταγραφής σημαντικών πληροφοριών. Με τα νέα εργαλεία δίνεται η δυνατότητα:

• Διασταύρωσης των υπαρχόντων πληροφοριών με ένα κλικ: Μία Ευρωπαϊκή Πύλη Αναζήτησης θα δώσει τη δυνατότητα στους συνοριοφύλακες και στους αστυνομικούς υπαλλήλους να διεξάγουν ταυτόχρονους ελέγχους των ατομικών εγγράφων και ταυτοτήτων σε όλα τα πληροφοριακά συστήματα της Ε.Ε σε μία κοινή οθόνη σύμφωνα με το υφιστάμενα δικαιώματα πρόσβασης χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να επαληθεύουν την αξιοπιστία του κάθε εγγράφου σε διαφορετικές βάσεις δεδομένων καθώς μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα θα έχουν μία πλήρη και ακριβή εικόνα.

• Καλύτερου εντοπισμού παραποιημένων ταυτοτήτων και εγγράφων: Οι συνοριοφύλακες και οι αστυνομικοί υπάλληλοι θα μπορούν να εντοπίζουν καλύτερα τους επικίνδυνους εγκληματίες χάρη σε μία κοινή υπηρεσία βιομετρικής αντιστοίχισης η οποία θα χρησιμοποιεί βιομετρικά δεδομένα όπως δακτυλικά αποτυπώματα και εικόνες προσώπου για να επιχειρεί αναζητήσεις στα υφιστάμενα συστήματα πληροφοριών και χάρη στο κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας το οποίο θα καταχωρεί βιομετρικά στοιχεία πολιτών τρίτων χωρών εκτός Ε.Ε. Επιπλέον, ένας ανιχνευτής πολλαπλής ταυτότητας θα διασταυρώνει και καταχωρεί όποιον χρησιμοποιεί παραποιημένες ταυτότητες ή εμφανίζεται με πολλαπλές ταυτότητες.

• Βελτίωσης της πρόσβασης για τις αρχές επιβολής του νόμου: Αυτές θα έχουν τη δυνατότητα να συμβουλεύονται τις βάσεις δεδομένων της Ε.Ε με έναν πιο αποτελεσματικό και ασφαλή τρόπο μέσα από μία διαδικασία δύο βημάτων: Από την στιγμή που μία πληροφορία αναζητείται από κάποιον αστυνομικό υπάλληλο και αντιστοιχίζεται με κάποια πληροφορία σε ένα από τα πληροφοριακά συστήματα, αυτός/αυτή θα μπορεί να ζητήσει περισσότερη και πιο στοχευμένη πρόσβαση, σύμφωνα με τους συγκεκριμένους κανόνες κάθε συστήματος.

• Προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων: Το πλαίσιο της διαλειτουργικότητας δεν θα αλλάξει τους κανόνες σχετικά με το ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση και τους κανόνες περιορισμού για τα συστήματα πληροφόρησης της Ε.Ε, διασφαλίζοντας έτσι την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Επιπλέον, μία ειδική υπηρεσία διαδικτύου θα κάνει προσβάσιμα σε υπηκόους τρίτων χωρών τα στοιχεία επικοινωνίας των εθνικών αρχών, διευκολύνοντας έτσι την άσκηση των δικαιωμάτων προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Πηγή: ΑΜΠΕ