Κόσμος
Δευτέρα, 12 Μαΐου 2014 21:35

Εφαρμογή της απόφασης του ΕΔΑΔ ζητεί από την Άγκυρα η κυπριακή κυβέρνηση

Εφαρμογή της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), με την οποία επέβαλε χρηματική αποζημίωση, συνολικού ύψους 90 εκατ. ευρώ στην Τουρκία για την εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή ζητεί από την Άγκυρα η κυπριακή κυβέρνηση.

Εφαρμογή της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), με την οποία επέβαλε χρηματική αποζημίωση, συνολικού ύψους 90 εκατ. ευρώ, στην Τουρκία για την εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή ζητεί από την Άγκυρα η κυπριακή κυβέρνηση.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε γραπτή ανακοίνωσή του, σημειώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την αναφορά ότι η Τουρκία δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως με την απόφαση στην Τέταρτη Διακρατική Προσφυγή της Κύπρου.

Η κυβέρνηση τονίζει ακόμη ότι προσβλέπει στην άμεση συμμόρφωση της Τουρκίας, μέσω της λήψης των αναγκαίων μέτρων, «για να σταματήσει η παράνομη εκμετάλλευση και πώληση ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα και να καταβληθούν οι αποζημιώσεις που έχει επιδικάσει το Δικαστήριο».

Περαιτέρω αναφέρεται ότι η κυβέρνηση «σημειώνει ιδιαιτέρως την αναφορά του Δικαστηρίου ότι η Τουρκία δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως με την απόφαση του 2001 στην τέταρτη Διακρατική Προσφυγή Κυπριακής Δημοκρατίας εναντίον Τουρκίας και ότι η συμμόρφωση αυτή δεν συνάδει με οποιαδήποτε άδεια, συμμετοχή, ή συνέργεια σε οποιαδήποτε παράνομη πώληση ή εκμετάλλευση ελληνοκυπριακών περιουσιών στις κατεχόμενες περιοχές».

Ικανοποίηση

Ο εκπρόσωπος προσθέτει ότι η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας επισημαίνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση, την αναφορά ότι «η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση Δημόπουλος και άλλοι εναντίον Τουρκίας δεν απαλλάσσει την Τουρκία από τις υποχρεώσεις για συμμόρφωση με την απόφαση του Δικαστηρίου στη Δ' Διακρατική».

Η κυβέρνηση χαιρετίζει την επιδίκαση αποζημιώσεων για ηθική βλάβη στους συγγενείς των αγνοουμένων ύψους 30.000.000 ευρώ, τονίζοντας πως «οι προσπάθειες θα συνεχιστούν μέχρι να ολοκληρωθεί η αποτελεσματική διερεύνηση της τύχης όλων των αγνοουμένων και παραδοθούν στους συγγενείς τα ταυτοποιημένα οστά τους, για να ταφούν όπως επιθυμούν οι οικείοι τους».

Στη δήλωση του εκπροσώπου τονίζεται ακόμη ότι όσον αφορά στην επιδίκαση αποζημιώσεων για ηθική βλάβη στους εγκλωβισμένους, ύψους 60.000.000, και παρά το γεγονός πως οι διωγμοί και οι κακουχίες που έχουν περάσει δεν μπορούν να αποτιμηθούν σε χρήματα, «η κυπριακή κυβέρνηση χαιρετίζει το γεγονός πως το Δικαστήριο καταδικάζει με τον τρόπο αυτό, για μια ακόμη φορά, την τουρκική πολιτική των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εγκλωβισμένων και την προσπάθεια για αλλαγή του δημογραφικού χαρακτήρα των κατεχομένων μας περιοχών».

Νομική υπηρεσία

Σε χωριστή ανακοίνωσή της, η Νομική Υπηρεσία αναφέρει ότι το θέμα της λεπτομερούς αξιολόγησης και περαιτέρω αξιοποίησης της απόφασης του ΕΔΑΔ θα μελετηθεί σε συνεργασία με τους συμβούλους της.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι απόφαση του Δικαστηρίου αφορά τις ακόλουθες τρεις πτυχές:

1. Αίτημα για καταβολή αποζημίωσης για τις παραβιάσεις της Σύμβασης που αφορούν 1.456 αγνοούμενους κατά την κρίση του Δικαστηρίου, και μέσα στα πλαίσια της νομολογίας του στο συγκεκριμένο ζήτημα.

2.Αίτημα για καταβολή αποζημίωσης για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εγκλωβισμένων σε ποσό που αντιστοιχεί στις 50.000 στερλίνες για κάθε εγκλωβισμένο.

3.Αίτημα για έκδοση διακηρυκτικής απόφασης του Δικαστηρίου με την οποία να δηλώνεται ότι (α) η Τουρκία οφείλει, σύμφωνα με το άρθρο 46 της Σύμβασης, να συμμορφωθεί με την απόφαση του ΕΔΑΔ στην Τέταρτη Διακρατική Προσφυγή, απέχοντας από του να επιτρέπει να συμμετέχει ή να ανέχεται να είναι καθ' οποιονδήποτε άλλο τρόπο συνεργός στο σφετερισμό και την παράνομη εκμετάλλευση Ε/Κ περιουσιών στις κατεχόμενες περιοχές, (β) η υποχρέωσή της σύμφωνα με το άρθρο 46 δεν εκπληρώνεται από την απόφαση του ΕΔΑΔ επί του παραδεκτού στην υπόθεση Δημόπουλος.

Θύματα

Όπως αναφέρει η Νομική Υπηρεσία, το Δικαστήριο στη σημερινή του απόφαση επιδίκασε ποσό 30 εκατ. ευρώ για ηθική βλάβη (non pecuniary damage), την οποία έχουν υποστεί οι συγγενείς των αγνοουμένων και 60 εκατ. ευρώ για ηθική βλάβη που έχουν υποστεί οι εγκλωβισμένοι.

«Τα εν λόγω ποσά, σύμφωνα με την απόφαση, θα πρέπει να διανεμηθούν από την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στα θύματα των παραβιάσεων υπό την εποπτεία της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Για την πτυχή του αιτήματος για την έκδοση διακηρυκτικής απόφασης για τις παραβιάσεις σε σχέση με το δικαίωμα κατοικίας και περιουσίας, το ΕΔΑΔ, αναφέρει η Νομική Υπηρεσία, «έκρινε ότι δεν είναι αναγκαία η εξέταση του ζητήματος αυτού, επειδή είναι ξεκάθαρο ότι σε κάθε περίπτωση η Τουρκία δεσμεύεται από την απόφαση στην Τέταρτη Διακρατική του Μαΐου του 2001».

«Εκεί το Δικαστήριο έκρινε ότι υπήρχε συνεχιζόμενη παραβίαση του άρθρου 1 του Πρωτοκόλλου Αρ.1 της Σύμβασης, λόγω του ότι οι Ε/Κ ιδιοκτήτες περιουσιών στις κατεχόμενες περιοχές στερούντο πρόσβασης, ελέγχου, χρήσης και απόλαυσης της περιουσίας τους καθώς και οποιασδήποτε αποζημίωσης για την παραβίαση των δικαιωμάτων τους», διευκρινίζει η Νομική Υπηρεσία.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, «εναπόκειται στην Επιτροπή Υπουργών να διασφαλίσει ότι αυτό το εύρημα που είναι δεσμευτικό σύμφωνα με τη Σύμβαση και με το οποίο δεν έχει ακόμα υπάρξει συμμόρφωση, θα εκτελεστεί πλήρως από την Τουρκία».

«Η συμμόρφωση αυτή δεν μπορεί, σύμφωνα με το Δικαστήριο, να συνάδει με οποιαδήποτε άδεια, συμμετοχή, ανοχή ή οποιαδήποτε συνέργεια στην παράνομη πώληση ή το σφετερισμό των ελληνοκυπριακών περιουσιών» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Τέλος, προστίθεται, η απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση Δημόπουλος, κατά το σκέλος που αυτή αφορούσε την απόρριψη ατομικών προσφυγών λόγω της μη εξάντλησης των εσωτερικών ενδίκων μέσων, «δεν μπορεί να θεωρηθεί από μόνη της ότι εξαντλεί το ζήτημα της συμμόρφωσης της Τουρκίας με τα ευρήματα του Δικαστηρίου στην Τέταρτη Διακρατική». 

Πηγή: ΑΜΠΕ