Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2010 17:25

Δημοφιλές το Facebook στους πλούσιους ηλικιωμένους

Σύμφωνα με την καινούργια έρευνα της SEI Networks, το 70% των ατόμων με καθαρή περιουσία άνω των 5 εκατ. δολαρίων (των αρκετά πλούσιων, δηλαδή) είναι χρήστες του Facebook ή άλλου παρόμοιου κοινωνικού δικτύου.

Τα κοινωνικά δίκτυα, εκτός από το ότι δημιουργούν γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στους ανθρώπους από όλο τον πλανήτη, αποτελούν και μέσο «κοινωνικής εξίσωσης», καθώς ελκύουν ανθρώπους όλων των προελεύσεων και των πορτοφολιών. Σύμφωνα με την καινούργια έρευνα της SEI Networks, το 70% των ατόμων με καθαρή περιουσία άνω των 5 εκατ. δολαρίων (των αρκετά πλούσιων, δηλαδή) είναι χρήστες του Facebook ή άλλου παρόμοιου κοινωνικού δικτύου.

Στο 70% των ατόμων που χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα, το 50% (30% στο σύνολο του πληθυσμού) δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν Facebook, το 37% επισκέπτεται τον ιστότοπο του YouTube και το 35% χρησιμοποιεί το LinkedIn. Το μεγάλο ποσοστό των αρκετά πλούσιων που χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα είναι αξιοσημείωτο γιατί τα άτομα αυτά έχουν μεγαλύτερη μέση ηλικία από το γενικό πληθυσμό, διαψεύδοντας την κοινή πεποίθηση ότι οι πιο ηλικιωμένοι δεν χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα στον ίδιο βαθμό με τους νέους.

Στην κατηγορία των «αρκετά πλούσιων» , πάντως, η μέση ηλικία των χρηστών των κοινωνικών δικτύων είναι τα 67 έτη, σύμφωνα με τις εκθέσεις «Affluent Market Insights» που συντάσσει η Spectrem Group. Εν τω μεταξύ, το ποσοστό των Αμερικανών ενηλίκων –όλων των εισοδημάτων– που χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα δεν ξεπερνά το 26%, σύμφωνα με τα στοιχεία Σεπτεμβρίου της Pew. Από τα στοιχεία αυτά είναι προφανές ότι οι εύποροι ηλικιωμένοι χρησιμοποιούν πολύ περισσότερο τα κοινωνικά δίκτυα από τους συνομήλικους τους που προέρχονται από χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα.