Skip to main content

PCT: Νέες επενδύσεις 43 εκατ. για το 2023-2024

Προτεραιότητα στην ασφάλεια των εργαζομένων και την αναβάθμιση των υποδομών

Επενδύσεις ύψους περίπου 600 εκατ. ευρώ, από το 2010 έως σήμερα, έχει πραγματοποιήσει η PCT (Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά), θυγατρική της COSCO SHIPPING Ports Limited, αξιοποιώντας με αυτό τον τρόπο τη στρατηγική θέση του Πειραιά και αναδεικνύοντας τον εμπορευματικό λιμένα μεταξύ των κορυφαίων της Ευρώπης και ανερχόμενη δύναμη παγκοσμίως.

Η PCT αναπτύσσει και διαχειρίζεται από τον Οκτώβριο του 2009 και για 35 χρόνια τις εγκαταστάσεις των Προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων του Λιμένα Πειραιά, παρέχοντας υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης για εισαγόμενα και εξαγόμενα εμπορευματοκιβώτια, συμπεριλαμβανομένων των φορτίων που χρησιμοποιούν τον Λιμένα Πειραιά ως ενδιάμεσο σταθμό μεταφοράς.

Είναι θυγατρική εταιρεία της COSCO SHIPPING Ports Limited, μιας εκ των τριών κορυφαίων εταιρειών εκμετάλλευσης σταθμών εμπορευματοκιβωτίων παγκοσμίως, η οποία ως COSCO Pacific Limited υπέγραψε το 2009 τη Σύμβαση Παραχώρησης για την επέκταση, ανακατασκευή και διαχείριση του Προβλήτα ΙΙ, καθώς και την κατασκευή και διαχείριση του Προβλήτα ΙΙΙ του Λιμένα Πειραιά.

Με δεδομένη τη στρατηγική θέση του Πειραιά στη διηπειρωτική θαλάσσια οδό Ασίας – Ευρώπης μέσω της διώρυγας του Σουέζ, η PCT υλοποιεί τα τελευταία 13 χρόνια ένα εμβληματικό για την ελληνική οικονομία επενδυτικό πρόγραμμα, με σκοπό να καταστήσει το μεγαλύτερο ελληνικό λιμάνι κορυφαίο κόμβο του διαμετακομιστικού θαλάσσιου εμπορίου και την Ελλάδα ως τον πλέον ελκυστικό, ανταγωνιστικό εμπορικό κόμβο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο.

Επενδύσεις 600 εκατ. ευρώ

Από το 2010 η PCT έχει επενδύσει στο λιμάνι του Πειραιά περίπου 600 εκατ. ευρώ για την κατασκευή κύριων και βοηθητικών λιμενικών έργων, την προμήθεια τεχνικού, μηχανικού και τεχνολογικού εξοπλισμού, την εκπαίδευση και την ασφάλεια στην εργασία.

Ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση των υποδομών, καθώς και η ανάπτυξη καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού αξιοποίησαν τα γεωγραφικά πλεονεκτήματα του λιμένα, προσδίδοντάς του πρόσθετα συγκριτικά πλεονεκτήματα: λειτουργική σταθερότητα, μειωμένους χρόνους φορτοεκφόρτωσης, δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης 4 πλοίων 20.000 και άνω TEUs, διασύνδεση με εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο.

Σήμερα ο λιμένας του Πειραιά απολαμβάνει την ολοένα αυξανόμενη εμπιστοσύνη των ναυτιλιακών εταιρειών και ενώσεων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (container) στην παγκόσμια αγορά.

Ενδεικτικό της ταχύτατης ανάπτυξης του εμπορευματικού σταθμού του Πειραιά είναι ότι από το 2010 έως και το 2021 η δυναμικότητα εξυπηρέτησης στους Προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ αυξήθηκε από 1,5 εκατ. TEUs σε 6,2 εκατ. TEUs, ενώ ο ετήσιος συνολικός όγκος των διακινούμενων εμπορευματοκιβωτίων επταπλασιάστηκε, φέρνοντας το λιμάνι του Πειραιά στην 29η θέση στον κόσμο το 2021, από την 93η που κατείχε το 2009, 4ο στην Ευρώπη και 1ο στη Μεσόγειο.

Συνεχής ανάπτυξη

Η PCT θα συνεχίσει να επιδιώκει την περαιτέρω αναβάθμιση του εμπορευματικού σταθμού, με σκοπό την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πελάτες της και την καθιέρωση του λιμανιού του Πειραιά ως του κορυφαίου περιφερειακού διαμετακομιστικού κόμβου στη θαλάσσια εμπορική οδό που συνδέει την Ασία με την Ευρώπη.

Οι επενδύσεις για την κατασκευή νέων υποδομών δημιουργούν προοπτική διαρκούς ανάπτυξης της PCT, με οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες, την εθνική οικονομία και τη γεωπολιτική εμβέλεια της Ελλάδας.

Η συμβολή

Πέραν της συμβολής της στην αναβάθμιση της θέσης του Πειραιά και της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη των ναυτιλιακών εμπορευματικών μεταφορών, η PCT συνεισφέρει σημαντικά στην ελληνική οικονομία, με όρους συμβολής στα δημόσια έσοδα, στήριξης του εγχώριου επιχειρείν και αύξησης της απασχόλησης.

Από το 2009 μέχρι το 2022 το δημοσιονομικό όφελος (τέλη παραχώρησης, φόροι, ασφαλιστικές εισφορές κ.λπ.) ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια ευρώ.

Η PCT συνεργάζεται με περισσότερους από 600 προμηθευτές, η πλειονότητα των οποίων προέρχεται από την τοπική αγορά, έχοντας συνάψει, μόνο για το οικονομικό έτος του 2022, συμβάσεις συνολικού ύψους 209 εκατ. ευρώ.

Επίσης, έχει δημιουργήσει περισσότερες από 2.500 άμεσες θέσεις εργασίας, γεγονός που την καθιστά, από κοινού με τις θυγατρικές εταιρείες της, έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια.

Εκτός των δαπανών στο πλαίσιο του επενδυτικού της προγράμματος, η εταιρεία έχει διαθέσει από το 2010 έως σήμερα περίπου 600.000 ευρώ για την Παιδεία, την κοινωνική φροντίδα, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό στις τοπικές κοινωνίες, εκ των οποίων το 25% αφορά τη δωρεά εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά.