Skip to main content

Οι τιμές των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών επιστρέφουν σταδιακά σε λογικά επίπεδα

Από το 2020, η αύξηση της ζήτησης στο εξωτερικό, η μείωση του τζίρου των πλοίων, η συμφόρηση των λιμανιών, οι ελλείψεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες και άλλοι παράγοντες, εκτίναξαν στα ύψη τους ναύλους για τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων ενώ μεγάλες ανισότητες παρουσιάστηκαν και στην αγορά. Από τις αρχές του τρέχοντος έτους, οι ψηλές τιμές των ναύλων άρχισαν να κυμαίνονται και να αναπροσαρμόζονται. Σύμφωνα με στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ναυτιλίας της Σαγκάης, στις 18 Νοεμβρίου 2022 ο δείκτης Shanghai Export Containerized Freight Index (SCFI) έκλεισε στις 1306,84 μονάδες, συνεχίζοντας την πτωτική του τάση που ξεκίνησε από το τρίτο τρίμηνο του έτους.

Υπό την παρούσα κατάσταση, η μείωση των ναύλων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ενδέχεται να περιοριστεί στο μέλλον.

Όσον αφορά στη ζήτηση για μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων, αυτή ενδέχεται επίσης να μειωθεί εξαιτίας δυσμενών παραγόντων όπως τη μείωση της παγκόσμιας νομισματικής ρευστότητας που προκλήθηκε από την επιταχυνόμενη αύξηση των επιτοκίων των ΗΠΑ, τη μείωση της καταναλωτικής ζήτησης λόγω του υψηλού πληθωρισμού στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, τα μεγάλα εμπορευματικά αποθέματα και τη μείωση των εισαγωγών στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Ωστόσο, μια πρόσφατη ανάκαμψη του Δείκτη Εμπιστοσύνης Καταναλωτών των ΗΠΑ και των κινεζικών εξαγωγών μικροσυσκευών θα μπορούσε να περιορίσει την πτώση της ζήτησης.

Από την πλευρά της προσφοράς, η συμφόρηση στα ξένα λιμάνια θα αμβλυνθεί περαιτέρω και η αποδοτικότητα του κύκλου εργασιών των πλοίων αναμένεται να βελτιωθεί. Η μεταφορική ικανότητα και ταχύτητα παράδοσης ενδέχεται επίσης να αυξηθεί και η αγορά να αντιμετωπίσει μεγάλες πιέσεις λόγω πλεονάζουσας προσφοράς.

Ωστόσο, μεγάλες εταιρείες μεταφοράς εμπορευμάτων σχεδιάζουν νέα μέτρα για διακοπή δρομολογίων των πλοίων και έτσι οποιαδήποτε αύξηση των μεταφορικών ικανοτήτων στην αγορά θα είναι σχετικά περιορισμένη. Ταυτόχρονα, η σύγκρουση Ρωσίας και Ουκρανίας και η άνοδος των τιμών της ενέργειας παγκοσμίως δημιούργησαν μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με τις μελλοντικές τάσεις της αγοράς. Στο τέταρτο τρίμηνο ο κλάδος εμπορευματοκιβωτίων εξακολουθεί να βρίσκεται σε καθοδική τροχιά χωρίς να υπάρχουν εμφανή σημάδια βελτίωσης. Οι ναύλοι στη Σαγκάη ενδέχεται να υποστούν συνολικά μεγαλύτερη μείωση.

Οι ναυτιλιακές εταιρείες θα πρέπει αντίστοιχα να προετοιμαστούν κατάλληλα για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της ύφεσης στον κλάδο. Οι επενδύσεις σε πλοία πρέπει να είναι πιο συνετές, να υπάρχει καλύτερη κατανόηση της κυκλικής σχέσης ανάμεσα στην αξία του πλοίου και τις τιμές των ναύλων της αγοράς, και να γίνουν καλύτερες επενδυτικές επιλογές. Μεγαλύτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις νέες ευκαιρίες που δημιουργούνται μέσα από την Περιφερειακή Ολοκληρωμένη Οικονομική Εταιρική Σχέση, το περιφερειακό εμπόριο, τις ταχυμεταφορές στη ναυτιλία, και την ψυκτική αλυσίδα ώστε να υπάρξει καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των ιδιοκτητών φορτίου και βελτιωμένη εξυπηρέτηση των αλυσίδων εφοδιασμού που θα αποφέρουν περισσότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Παράλληλα πρέπει να παρακολουθούμε τις αναπτυξιακές τάσεις των διάφορων λιμένων και να ενδυναμώνουμε τη συνεργασία μαζί τους, προωθώντας από κοινού την περαιτέρω ανάπτυξη. Πρέπει επίσης να επιταχυνθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η αναβάθμιση των επιχειρήσεων και να ενισχυθούν οι πλατφόρμες υπηρεσιών και οι δυνατότητες διαχείρισής τους.

Οι ιδιοκτήτες φορτίου θα πρέπει επίσης να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις μεταβολές της κατανάλωσης στο εξωτερικό με στόχο την αύξηση των παραγγελιών και εξαγωγών, στον ορθολογικό έλεγχο του αυξανόμενου κόστους των πρώτων υλών και του κόστους αποθεμάτων των τελικών προϊόντων, στην τεχνολογική αναβάθμιση και καινοτομία των εξαγώγιμων προϊόντων και στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας τους. Πρέπει επίσης να προσέξουν τις εθνικές πολιτικές στήριξης για την προώθηση του εξωτερικού εμπορίου και να μεριμνήσουν για την ενσωμάτωσή τους στο αναπτυξιακό μοντέλο του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου.

Τέλος, οι πράκτορες πρέπει να ελέγξουν το κόστος κεφαλαίου και να βελτιώνουν τις δυνατότητες των εφοδιαστικών τους υπηρεσιών, αποτρέποντας κρίσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα που μπορεί να προκληθούν από ρήξη της κεφαλαιακής αλυσίδας.