Skip to main content

ΕΕΝΜΑ: Προσλήψεις Ουκρανών & σε πλοία 1.500 έως 3.000 κόρων

Από την έντυπη έκδοση

Του Αντώνη Τσιμπλάκη 
[email protected]

Μοντέλο τουρισμού με την προσέλκυση Ουκρανών για να εργαστούν ως κατώτερα πληρώματα προτείνει να εφαρμοστεί και στα φορτηγά πλοία μέχρι 3.000 ΚΟΧ η Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων.

Στην περίπτωση του τουρισμού, από τη μια η έλλειψη ικανού αριθμού εργαζομένων για να καλύψουν τις ανάγκες της καλοκαιρινής περιόδου και από την άλλη η εξασφάλιση εργασίας με ίσους όρους για όσους Ουκρανούς αναγκάστηκαν να φύγουν από τη χώρα τους, λόγω της εισβολής της Ρωσίας, δημιούργησαν ένα μοντέλο συνεργασίας, με κερδισμένες και τις δύο πλευρές.

Ανάλογο πρόβλημα αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες και τα φορτηγά πλοία μέχρι 3.000 ΚΟΧ, που κάνουν εσωτερικούς πλόες, αφού ο μεγαλύτερος αριθμός ναυτικών (κατώτερα πληρώματα) απορροφάται στην ακτοπλοΐα, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις τα φορτηγά πλοία να μη βρίσκουν πληρώματα για να αποπλεύσουν.

Από την άλλη πλευρά, η Ουκρανία είναι μια από τις βασικές χώρες προέλευσης πληρωμάτων στον κόσμο και, σύμφωνα με εκτιμήσεις από το μεγάλο λιμάνι, υπάρχει μεγάλη προσφορά για εργασία.

Η επιστολή

Σε επιστολή προς τον υπουργό Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη, ο πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων Χαράλαμπος Σημαντώνης αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ο κλάδος αντιμετωπίζει το οξύτατο πρόβλημα εξεύρεσης Ελλήνων ναυτικών, κυρίως του κατώτερου πληρώματος και ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, όπου η πλειονότητα των ναυτικών προτιμά τη ναυτολόγησή τους σε πλοία της ακτοπλοΐας, με άμεση συνέπεια τα πλοία της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων ΝΜΑ να αντιμετωπίζουν καθημερινά καθυστερήσεις στην ομαλή λειτουργία τους, λόγω ακριβώς μη διαθέσιμου πληρώματος σύμφωνα με την οργανική τους σύνθεση».

Ο κ. Σημαντώνης επιχειρηματολογώντας υπογραμμίζει ότι «το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ) και τα συνδικάτα των ναυτικών, κατά τους θερινούς μήνες, δεν δύνανται κατ’ επανάληψη να προσφέρουν κανέναν ναυτικό σε θέσεις κατώτερου πληρώματος για εργασία, γι’ αυτό και εισηγηθήκαμε, στο πλαίσιο της αλληλεγγύης, την προσωρινή έγκριση ναυτολόγησης Ουκρανών ναυτικών σε θέσεις κατώτερου πληρώματος, εφόσον βέβαια αυτοί πληρούν τις απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης STCW/78».

Το σκεπτικό

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή της ΕΕΝΜΑ, ο κλάδος είναι άμεσα συνδεδεμένος με την εθνική οικονομία, «δεδομένου ότι μεταφέρουμε τα εθνικά προϊόντα, εξαγωγικά και εισαγωγικά, συμπεριλαμβανομένων και των καυσίμων, στο νησιωτικό σύμπλεγμα της χώρας, συνεισφέροντας άμεσα στην κοινωνική και οικονομική της συνοχή». «Είναι τουλάχιστον λυπηρό η πρώτη ναυτιλία του κόσμου, λόγω έλλειψης πλοίων στη χώρα της να αναγκάζεται να δίνει άδειες σε πλοία με τρίτη σημαία προκειμένου να μεταφέρει τα εθνικά μας φορτία», συμπληρώνει η ΕΕΝΜΑ και προσθέτει: «Στόχος είναι να μπορέσουμε να καταστήσουμε το ελληνικό shortsea πλοίο της κατηγορίας αυτής και πάλι ανταγωνιστικό, το οποίο, εκτός του ότι μειώνεται αριθμητικά, αντιμετωπίζει και το πρόβλημα των υπερήλικων πλοίων, λόγω ακριβώς αυτού του νομοθετικού πλαισίου που ισχύει, το οποίο το καθιστά μη ανταγωνιστικό, λόγω του αυξημένου λειτουργικού κόστους».

Το ιστορικό

Το 2007, με απόφαση της πολιτικής ηγεσίας, το υπουργείο Ναυτιλίας εφάρμοσε την ελαστικότητα των πληρωμάτων μέσω εγκριτικών πράξεων, δυνατότητα που παρέχει ο συνταγματικός Νόμος 2687/53 με το Άρθρο 13, σε όλα τα υπό ελληνική σημαία πλοία άνω των 3.000 κόρων ολικής χωρητικότητας, αναφέρει η ΕΕΝΜΑ, ενώ προσθέτει:

«Σαφώς, αυτό κρίθηκε αναγκαίο, αφενός για την ανταγωνιστικότητα των υπό ελληνική σημαία πλοίων, τα οποία λειτουργούν σε ένα διεθνές περιβάλλον και αφετέρου λόγω έλλειψης επαρκούς αριθμού προσφερόμενων Ελλήνων ναυτικών. Η απόφαση της πολιτικής ηγεσίας όμως, να εξαιρέσει τα πλοία από 1.500-3.000 κόρους ολικής χωρητικότητας από τη συγκεκριμένη διάταξη, παρότι ο συνταγματικός Νόμος 2687/53 αναφέρει με σαφήνεια “από 1.500 κόρους και άνω”, καθώς και από τις διατάξεις του άρθρου 12 του Νόμου 3569/07, οδήγησε τελικά, όπως αποδεικνύουν οι αριθμοί, στην τραγική μείωση των πλοίων αυτής της κατηγορίας, δεδομένου ότι το 2007 ήταν 753, ενώ σήμερα αριθμούν μόλις 60, με αντίστοιχη απώλεια εκατοντάδων θέσεων εργασίας για τους ναυτικούς μας».

«Η εξαίρεση», συμπληρώνει, «όπως κατάφωρα αποδεικνύεται, όχι μόνο δεν οδήγησε στην περιφρούρηση των θέσεων των ναυτικών αλλά αντίθετα στην απώλεια αυτών, στη συρρίκνωση του στόλου της ΝΜΑ, στην ποιοτική υποβάθμιση των πλοίων, που χάνοντας το πλεονέκτημα της ανταγωνιστικότητας καθίστανται ολοένα και περισσότερο υπερήλικα, και τελικά στη χορήγηση άδειας σε πλοία με ξένη σημαία προκειμένου να μεταφέρουν εθνικά φορτία εντός της Ελλάδος, λόγω ελλείψεως δικών μας».

Δέσμευση διεύρυνσης του εθνικού νηολογίου

Δεσμευόμαστε, καταλήγει στην επιστολή της η ΕΕΝΜΑ, «στην περίπτωση που ο όρος 8 των εγκριτικών πράξεων και περαιτέρω η πργ. 1 του άρθρου 12 του νόμου 3569/07 τροποποιηθούν και επεκταθούν και στα πλοία χωρητικότητας άνω των 1.500 κοχ, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις με αυξημένη συνταγματική ισχύ (άρθρο 13), να εγγράψουμε αμέσως το μεγαλύτερο μέρος των 84 ελληνικής πλοιοκτησίας πλοίων υπό ξένη σημαία στο εθνικό νηολόγιο, κίνηση η οποία θα προσέδιδε άμεσα νέες θέσεις εργασίας. Όπως επίσης, δεσμευόμαστε να παραμείνουν όλα τα διαθέσιμα ελληνικά πληρώματα στα πλοία μας, τα οποία αποτελούν διαχρονικά για την ελληνική πλοιοκτησία προτεραιότητα. Γίνεται ωστόσο αντιληπτό, στην περίπτωση της παραπάνω ρύθμισης ότι το ελληνικό πλοίο της shortsea ναυτιλίας θα καταστεί ανταγωνιστικό, κατά συνέπεια προσβλέπουμε στην εγγραφή όχι μόνο των 84 υπό ελληνική ιδιοκτησία πλοίων, αλλά και νέων πλοίων, αφού αυτά, πριν λίγα χρόνια, ήταν περισσότερα από 800.

Οι ευθύνες λοιπόν του αποτελέσματος βαραίνουν όλους μας ανεξαιρέτως και πρέπει επιτέλους άμεσα να πράξουμε όλοι οι φορείς ό,τι είναι δυνατόν για την αναβάθμιση των πλοίων της ιστορικής για την Ελλάδα ΝΜΑ, την ανταγωνιστικότητά της σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τη διατήρηση όσο δυνατόν περισσότερων Ελλήνων ναυτικών και την εγγραφή νέων πλοίων στο Ελληνικό νηολόγιο, όπου θα φέρει νέες θέσεις εργασίας».