Φοροεκτιμήσεις

  Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018
 • 12:00
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Το Διοικητικό Εφετείο με την υπ’ αριθ. 3883/2018 απόφασή του έκρινε ότι είναι αντισυνταγματική η παράταση του χρόνου παραγραφής υπέρ ...

  Τρίτη, 04 Δεκεμβρίου 2018
 • 10:06
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Σε περίπτωση που η Φορολογική Αρχή απορρίπτει περί μεταβολής της φορολογικής κατοικίας φορολογουμένου, δεν μπορεί να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον ...

  Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018
 • 12:54
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Η Φορολογική αρχή φέρει καταρχήν την υποχρέωση να αποδείξει ότι ποσά που ευρέθησαν σε λογαριασμό προέρχονται από άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος  

  Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2018
 • 15:16
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Όπως κρίθηκε και με την υπ’ αριθ. 1893/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το (σημαντικό) χρηματικό ποσό που εισέρχεται σε ...

  Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018
 • 11:52
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

   Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 15905/6.11.2018 έγγραφο του ΕΔΟΕΑΠ διευκρινίζεται ότι: «α) Οι διαφημιζόμενοι δεν έχουν υποχρέωση ειδικής εισφοράς ...

  Τρίτη, 06 Νοεμβρίου 2018
 • 13:09
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Τις τελευταίες ημέρες έχουν ενταθεί οι έλεγχοι των φορολογικών υποθέσεων που αφορούν το έτος 2012 (1/1/2012 – 31/12/2012), διότι παραγράφονται ...

  Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2018
 • 13:19
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  * Στη διάταξη του άρθρου 25, παρ. 1, στοιχ. δ’ του Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) ορίζονται τα ακόλουθα: «Ο οριζόμενος ή ...

  Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2018
 • 15:20
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 32 του ν. 2238/1994, τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 32 του ...

  Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018
 • 12:13
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Για τις επιχειρήσεις με αντικείμενο την ανέγερση και πώληση νεόδμητων οικοδομών των οποίων η άδεια εκδόθηκε μετά την 1η/1/2006 (ένταξη ...

  Τρίτη, 09 Οκτωβρίου 2018
 • 12:04
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Από 1/1/2019 επιτρέπεται η ολική ή μερική μείωση κεφαλαίου σε είδος. Για την εξακρίβωση της αξίας των εισφορών σε είδος ...

  Τρίτη, 02 Οκτωβρίου 2018
 • 14:33
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Πρόσφατα εκδόθηκαν δύο σημαντικές αποφάσεις (η C-51/17 και η C-448/17) του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που αφορούν τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο.

  Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018
 • 13:56
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Μεταφορά κεφαλαίων από ελληνική εταιρεία σε υποκατάστημά της σε χώρα της Ε.Ε. και το αντίστροφο

  Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2018
 • 13:05
  Φoροεκτιμήσεις

  Φoροεκτιμήσεις

  Συνεχίζονται οι σαρωτικοί και κυρίως οι διασταυρωτικοί έλεγχοι που διενεργούνται από τις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. με ιδιαίτερη προτεραιοποίηση που δίδεται ...

  Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2018
 • 12:05
  Φoροεκτιμήσεις

  Φoροεκτιμήσεις

  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ ΠΟΛ 1170/2018 , με την οποία τροποποιείται η ΠΟΛ 1118/2017 και καθορίζει τις ...