Φοροεκτιμήσεις

  Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018
 • 12:13
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Για τις επιχειρήσεις με αντικείμενο την ανέγερση και πώληση νεόδμητων οικοδομών των οποίων η άδεια εκδόθηκε μετά την 1η/1/2006 (ένταξη ...

  Τρίτη, 09 Οκτωβρίου 2018
 • 12:04
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Από 1/1/2019 επιτρέπεται η ολική ή μερική μείωση κεφαλαίου σε είδος. Για την εξακρίβωση της αξίας των εισφορών σε είδος ...

  Τρίτη, 02 Οκτωβρίου 2018
 • 14:33
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Πρόσφατα εκδόθηκαν δύο σημαντικές αποφάσεις (η C-51/17 και η C-448/17) του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που αφορούν τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο.

  Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018
 • 13:56
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Μεταφορά κεφαλαίων από ελληνική εταιρεία σε υποκατάστημά της σε χώρα της Ε.Ε. και το αντίστροφο

  Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2018
 • 13:05
  Φoροεκτιμήσεις

  Φoροεκτιμήσεις

  Συνεχίζονται οι σαρωτικοί και κυρίως οι διασταυρωτικοί έλεγχοι που διενεργούνται από τις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. με ιδιαίτερη προτεραιοποίηση που δίδεται ...

  Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2018
 • 12:05
  Φoροεκτιμήσεις

  Φoροεκτιμήσεις

  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ ΠΟΛ 1170/2018 , με την οποία τροποποιείται η ΠΟΛ 1118/2017 και καθορίζει τις ...