Φοροεκτιμήσεις

  Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021
 • 08:34
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Πρόσφατα εκδόθηκαν οι υπ’ αριθ. 616-618/2021 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις οποίες έγινε δεκτό ότι η προθεσμία παραγραφής ...

  Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021
 • 08:35
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Με πρόσφατο άρθρο μας (https://artion.gr/φορολογία-δωρεάς-και-γονικής-παροχής) αναφερθήκαμε, μεταξύ άλλων, στο θέμα της γονικής παροχής χρημάτων από γονέα σε τέκνο για την ...

  Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021
 • 09:38
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Με την υπ’ αριθ. 1831/2020 το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι μία αθωωτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου που αφορά τον νόμιμο ...

  Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021
 • 09:10
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Η κατάθεση σε κοινό λογαριασμό δεν μπορεί να θεμελιώσει εκ προοιμίου την ύπαρξη άτυπης δωρεάς μεταξύ των συνδικαιούχων. Θέμα άτυπης ...

  Δευτέρα, 05 Απριλίου 2021
 • 09:30
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Με την υπ’ αριθ. 333/2021 απόφαση της ΔΕΔ Αθήνας έγινε δεκτό ότι η διάρκεια του ελέγχου που προβλέπεται στην εντολή ...

  Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021
 • 09:42
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  *Με την ΠΟΛ.1003/2014 παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4308/2014 περί των ΕΛΠ και διευκρινίστηκε ότι εξαιρετικά, στα ...

  Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021
 • 09:20
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Με την υπ’ αριθ. 161/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι συνιστά παραγωγική, και ως εκ τούτου εκπεστέα από ...

  Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021
 • 09:37
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  *Οι ζημίες που προκύπτουν από μόνιμη εγκατάσταση που βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ δεν μπορούν ...

  Δευτέρα, 08 Μαρτίου 2021
 • 08:11
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Σε περίπτωση μείωσης μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας η οποία προήλθε από μετασχηματισμό με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 1297/1972, το ποσό ...

  Δευτέρα, 01 Μαρτίου 2021
 • 08:42
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Στις περιπτώσεις εκμίσθωσης χώρων για τη στάθμευση οχημάτων, εάν δεν παρέχονται παράλληλα και υπηρεσίες (φύλαξης, διευκόλυνσης στο παρκάρισμα κ.λπ.), δεν ...

  Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021
 • 09:08
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Δεν αναγνωρίζεται φορολογικά η ζημία που προκύπτει από πωλήσεις εμπορευμάτων σε τιμές κάτω του κόστους, είτε σε συνδεδεμένες σε αυτή ...

  Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021
 • 11:05
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Έκπτωση δαπανών από τον μισθωτή για την ανέγερση κτίσματος σε ακίνητο τρίτου 

  Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2021
 • 09:49
  Οι ευθύνες του διαχειριστή της ΙΚΕ

  Οι ευθύνες του διαχειριστή της ΙΚΕ

  Μετά την εισαγωγή του εταιρικού τύπου της ΙΚΕ (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία) με τον ν. 4072/2012, πολλοί επιχειρηματίες έχουν επιλέξει αυτή ...

  Δευτέρα, 08 Φεβρουαρίου 2021
 • 10:17
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, του Ν. 2880/2001, στο τέλος διαφήμισης 2% υπόκεινται, μεταξύ άλλων, και η προβολή ...

  Δευτέρα, 01 Φεβρουαρίου 2021
 • 09:55
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  *Για τα φυσικά πρόσωπα και τις ατομικές επιχειρήσεις, το εισόδημα από ιδιόχρηση ακινήτων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης ...

  Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021
 • 09:55
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Οι πληρωμές τόκων υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%).Με την παρακράτηση εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση σε ...

  Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021
 • 08:57
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  *Πρόσφατα εκδόθηκαν δύο αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορούν τη χορήγηση έντοκων δανείων και τα τέλη χαρτοσήμου. Συγκεκριμένα, με ...

  Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2021
 • 12:00
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Με βάση πάγια νομολογία του ΣτΕ, όταν αποδίδεται σε ορισμένο επιτηδευματία η παράβαση της λήψης τιμολογίου ή δελτίου αποστολής εικονικού, ...

  Δευτέρα, 04 Ιανουαρίου 2021
 • 09:50
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Προκειμένου να εκπίπτει η δαπάνη που αφορά κάποιο ταξίδι θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η δαπάνη ήταν πράγματι επαγγελματική και ...

  Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2020
 • 10:02
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  *Πρόσφατα θεσπίστηκε η διαδικασία της εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών ενώπιον της αρμόδιας αυτής Επιτροπής. Πρόκειται για μία διαδικασία που αφορά ...

  Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020
 • 11:00
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Η υποχρέωση σύνταξης απόδειξης παραλαβής κατ’ άρθρο 25 παρ. 6. του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας στην περίπτωση που ο έλεγχος μετακινεί ...

  Δευτέρα, 07 Δεκεμβρίου 2020
 • 10:31
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Προκειμένου να καταστεί εφικτός ο έλεγχος της παραγωγικότητας της δαπάνης και να αναγνωριστεί η σχετική έκπτωση αυτής από τα ακαθάριστα ...

  Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020
 • 09:52
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  *Το ομολογιακό δάνειο αποτελεί ειδική περίπτωση δανείου που υπόκειται σε νόμιμο συστατικό έγγραφο τύπο. Η κατάρτιση του ομολογιακού δανείου προϋποθέτει ...

  Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2020
 • 10:18
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Με την υπ’ αριθ. 2082/2020 απόφαση ΔΕΔ Αθήνας έγινε δεκτό ότι σε περίπτωση που το μη αναλωθέν κεφάλαιο του φορολογουμένου ...

  Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2020
 • 12:12
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Στον φορολογικό νόμο 4646/2019 εισήχθησαν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις (βλ. άρθρο 71Γ ν. 4172/2013) για την κεφαλαιοποίηση από τις επιχειρήσεις αφορολόγητων αποθεματικών ...

  Δευτέρα, 09 Νοεμβρίου 2020
 • 09:17
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Με τον προσφάτως ψηφισθέντα νόμο 4738/2020 προβλέφθηκε ότι ειδικά για το φορολογικό έτος 2020 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης ...

  Δευτέρα, 02 Νοεμβρίου 2020
 • 11:10
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4646/2019, τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής ...

  Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2020
 • 11:40
  Δάνεια μεταξύ ιδιωτών και φορολογικοί έλεγχοι

  Δάνεια μεταξύ ιδιωτών και φορολογικοί έλεγχοι

  Στις περιπτώσεις ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών των φορολογουμένων ελέγχονται όλες οι τραπεζικές κινήσεις (κυρίως πιστώσεις), μεταφορές από λογαριασμούς, καταθέσεις μετρητών του ...

1 2 3 4 5