Νέο κοινό πρότυπο εσόδων για τις εταιρείες

Εκτιμάται ότι θα επηρεάσει τους περισσότερους κλάδους
Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014 11:10
UPD:11:15

Σύμφωνα με την EY, το νέο πρότυπο αναμένεται να επηρεάσει τους περισσότερους κλάδους και θα απαιτεί από τις εταιρείες να αλλάξουν τον τρόπο που αξιολογούν τις συμβάσεις με τους πελάτες τους.

Κοινό πρότυπο εσόδων, το οποίο μπορεί να προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στις εταιρείες, εξέδωσαν χθες το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και το Αμερικάνικο Συμβούλιο Χρηματοοικονομικών Λογιστικών Προτύπων (FASB).

Σύμφωνα με την EY, το νέο πρότυπο αναμένεται να επηρεάσει τους περισσότερους κλάδους και θα απαιτεί από τις εταιρείες να αλλάξουν τον τρόπο που αξιολογούν τις συμβάσεις με τους πελάτες τους, ιδιαίτερα για εκείνες που παρέχουν πολλαπλά αγαθά ή υπηρεσίες σε μία σύμβαση.

«Δεδομένης της αναμενόμενης επίδρασης του νέου προτύπου και αναγνωρίζοντας τη σημασία της έγκαιρης ενημέρωσης των εταιρειών, το πρόσφατο IFRS Breakfast Briefing μας ήταν αφιερωμένο στο νέο πρότυπο. Στην ΕΥ εργαζόμαστε μαζί με το Global IFRS Desk ώστε να είμαστε σε θέση να παρέχουμε στις εταιρείες έγκαιρη και πρακτική καθοδήγηση για την ερμηνεία και εφαρμογή του νέου προτύπου», δήλωσε η partner της ΕΥ Ελλάδας, Χριστιάνα Παναγίδου.

Ο υπεύθυνος για τις υπηρεσίες ΔΠΧΑ της ΕΥ παγκοσμίως, Leo van der Tas, ανέφερε: «Επιδοκιμάζουμε τα Συμβούλια για τη δημιουργία ενός κοινού μοντέλου εσόδων για τα ΔΠΧΑ και τα Αμερικάνικα Πρότυπα (US GAAP). Αυτό θα προάγει τη συνεπή λογιστική της αναγνώρισης εσόδων και θα αυξήσει τη συγκρισιμότητα και τη διαφάνεια για τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων. Τα τελευταία χρόνια, η οριστικοποίηση του προτύπου αναγνώρισης εσόδων υπήρξε ένα από τα βασικά σημεία στα οποία επικεντρώθηκε η σύγκλιση των λογιστικών προτύπων για τα Συμβούλια και είναι ενθαρρυντικό να βλέπει κανείς τα Συμβούλια να ολοκληρώνουν αυτό το σημαντικό έργο».

Όπως σημειώνει η EY, ως απάντηση σε προηγούμενες προτάσεις για ένα κοινό μοντέλο εσόδων για τα ΔΠΧΑ και τα US GAAP, πολλοί ενδιαφερόμενοι διατύπωσαν τις ανησυχίες τους σχετικά με τη χρονική στιγμή αναγνώρισης εσόδων και την πρακτικότητα ορισμένων εκ των προτεινόμενων απαιτήσεων.

Με βάση τα σχόλια που παραλήφθηκαν, τα Συμβούλια επικεντρώθηκαν σε συγκεκριμένες περιοχές ανησυχίας, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσο η αβεβαιότητα είσπραξης ποσών από έναν πελάτη, θα πρέπει να επηρεάζει το πότε αναγνωρίζονται τα έσοδα και εάν η αναγνώριση πρέπει να καθυστερεί όταν υπάρχουν μεταβλητές πληρωμές.

Σύμφωνα με τον κ. Van der Tas, το νέο πρότυπο μπορεί να αλλάξει τη χρονική στιγμή αναγνώρισης εσόδων, για ορισμένους κλάδους όπως ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών. Ωστόσο, ακόμη και αν η χρονική στιγμή της αναγνώρισης εσόδων δεν αλλάξει, όλοι οι κλάδοι θα επηρεαστούν από άλλες πτυχές του προτύπου. Για παράδειγμα, το πρότυπο απαιτεί από τις εταιρείες να γνωστοποιούν στις οικονομικές τους καταστάσεις πολύ περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα έσοδα τους, με την ελπίδα ότι οι επενδυτές και άλλοι χρήστες θα έχουν καλύτερη πληροφόρηση, πρόσθεσε ο κ. Van der Tas.

Το πρότυπο αναμενόταν να εκδοθεί το 2013 και η καθυστέρηση της έκδοσής του οδηγεί σε ένα πιο περιορισμένο χρονικό διάστημα προετοιμασίας των εταιρειών για τις νέες απαιτήσεις. Το πρότυπο έχει εφαρμογή το 2017 (με επιτρεπτή τη έγκαιρη υιοθέτηση μόνο στα ΔΠΧΑ), αλλά οι εταιρείες που υποχρεούνται να παρέχουν συγκριτικά στοιχεία δύο ετών, μπορεί να χρειαστεί να εφαρμόσουν το νέο πρότυπο παράλληλα με τις υφιστάμενες απαιτήσεις, σε δεδομένα από το 2015.

Σύμφωνα με την EY, ενώ αυτό το πρότυπο θα οδηγήσει σε σύγκλιση της λογιστικής εσόδων διαμέσου κεφαλαιαγορών, οι εταιρείες που καταρτίζουν οικονομικές καταστάσεις, οι ελεγκτές και οι ρυθμιστικές αρχές θα αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις αναφορικά με τη συνεπή ερμηνεία και εφαρμογή των απαιτήσεων σε κάθε χώρα και σε κάθε κλάδο.

Απαντώντας σε αυτές τις ανησυχίες, το ΣΔΛΠ και το FASB δημιούργησαν μια κοινή ομάδα πόρων εφαρμογής για την αντιμετώπιση ερμηνευτικών ζητημάτων που τίθενται από τους ενδιαφερόμενους. Ο κ. Van der Tas σχολιάζει: «Πιστεύουμε ότι η θέσπιση κοινής ομάδας εφαρμογής είναι ένα σημαντικό βήμα για την επίτευξη της συνεχιζόμενης σύγκλισης. Η συνέπεια στην ερμηνεία και εφαρμογή θα επιτύχει μεγαλύτερη συγκρισιμότητα μεταξύ των εταιρειών.»

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα