Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. : Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου ή ανωτάτων διευθυντικών στελεχών

Δευτέρα, 06 Απριλίου 2009 00:00
Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ανακοινώνει ότι από την 31η Μαρτίου 2009, η κα Αικατερίνη Βλαστάρη ανέλαβε καθήκοντα Βοηθού Γενικής Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού και ο κος Γεώργιος Χαβάκης καθήκοντα Βοηθού Γενικού Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα