Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. : Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών / λογιστικών καταστάσεων

Τετάρτη, 01 Απριλίου 2009 00:00
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2008 Στο ποσό των 403,16 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε το 2008 ο κύκλος εργασιών της ΕΥΔΑΠ, αυξημένος κατά 3,80% σε σύγκριση με το 2007 (388,42 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, εξαιρετικά αυξημένο ήταν το κόστος των υπηρεσιών, που διαμορφώθηκε στα 226,69 εκατ. ευρώ από 204,31 εκατ. ευρώ του 2007 (αύξηση κατά 22,4 εκατ. ευρώ ή ποσοστό περίπου 11%), λόγω του υψηλού κόστους των δαπανών για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της Ψυττάλειας και της μεγάλης κατανάλωσης ενέργειας για την άντληση νερού από τη λίμνη Υλίκη, στα πλαίσια εφαρμογής του διαχειριστικού σχεδίου για την αντιμετώπιση του ενδεχομένου κινδύνου λειψυδρίας. Συνεπεία τούτου μειώθηκαν το 2008 κατά περίπου 8 εκατ. ευρώ τα μικτά κέρδη της ΕΥΔΑΠ και διαμορφώθηκαν στα 176,46 εκατ. ευρώ από 184,10 εκατ. ευρώ του 2007 (μείωση 4,15%). Τα καθαρά προ φόρων κέρδη της ΕΥΔΑΠ το 2008 διαμορφώθηκαν στα 49,21 εκατ. ευρώ, έναντι 58,48 εκατ. ευρώ του 2007 (μείωση 15,85%), ενώ τα καθαρά μετά από φόρους κέρδη στα 31,23 εκατ. ευρώ από 43,28 εκατ. ευρώ του 2007 (-27,84%). Πρέπει να σημειωθεί ότι στα αποτελέσματα του 2008 εκτός των ανωτέρω επιβαρυντικών δεδομένων (Ψυττάλεια και Υλίκη) αρνητικά επέδρασε και το γεγονός ότι τα νέα τιμολόγια ύδρευσης και αποχέτευσης εφαρμόσθηκαν στο τέλος του έτους και ουσιαστικά άρχισαν να "τρέχουν" από το 2009. Το Δ.Σ. της Εταιρείας προτίθεται να προτείνει στην 27η Γενική Συνέλευση των μετόχων, που έχει προγραμματισθεί για τις 5 Ιουνίου 2009, τη διανομή μερίσματος 0,13 ευρώ ανά μετοχή, από 0,14 ευρώ του 2007.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα