Πτώση 8,5% στη βιομηχανική παραγωγή Μαρτίου

Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012 12:01
UPD:12:24

A- A A+

Μείωση 8,5% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Μαρτίου 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Μαρτίου 2011, έναντι μείωσης 8,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.

Ο μέσος Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Μαρτίου 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Μαρτίου 2011, παρουσίασε πτώση 7,6%, έναντι μείωσης 5,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 8,5%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2011, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων - Λατομείων κατά 7,9%.

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων και άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων.

β. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 8,8%.

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: τροφίμων, ποτών, εκτυπώσεων και αναπαραγωγής προεγγεγραμένων μέσων, χημικών προϊόντων, μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων και επίπλων.

γ. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 8,9%.

δ. Στη μείωση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 0,5%.

Προτεινόμενα για εσάς