Πτώση 5% στη βιομηχανική παραγωγή Ιουλίου

Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012 12:09
UPD:12:09

Μείωση 5,0% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Ιουλίου 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2011, έναντι μείωσης 1,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.

Ο μέσος Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Ιουλίου 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Ιουλίου 2011, παρουσίασε μείωση κατά 4,8%, έναντι μείωσης 7,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 5,0% τον Ιούλιο 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2011, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων - Λατομείων κατά 2,6%.

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη και εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων.

β. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 7,8%.

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: δερμάτων και ειδών υπόδησης, βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων, μη μεταλλικών ορυκτών, μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων και επίπλων.

γ. Στην αύξηση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 1,2%.

δ. Στην αύξηση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 1,3%.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα