Μειώθηκε κατά 7,6% η βιομηχανική παραγωγή

Το Νοέμβριο
Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011 12:06
UPD:12:11

Πτώση 7,6% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής το Νοέμβριο του 2010, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Νοεμβρίου 2009, έναντι μείωσης 5,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2009 προς το 2008.

Ο μέσος Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2010, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2009, παρουσίασε μείωση κατά 5,7 %, έναντι μείωσης 9,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2009 προς το 2008.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη κατά 7,6%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2009, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων - Λατομείων κατά 3,5%.

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψηφίων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη και άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου.

β. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 6,5%.

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: καπνού, δερμάτων - ειδών υπόδησης, μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων, ημιρυμουλκούμενων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών.

γ. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 13,3%.

δ. Στη μείωση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 1,3 %.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη κατά 5,7% της περιόδου Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2010, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2009, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων - Λατομείων κατά 6,3%.

β. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 4,9%.

γ. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 9,3%.

δ. Στην αύξηση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 0,8%.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα