Ψηφιακή Σύγκλιση: Πρόσκληση 60 εκατ. ευρώ για τον τομέα μεταφορών

Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011 15:58

Την έκδοση της Πρόσκλησης 26, προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση ψηφιακών εφαρμογών στον τομέα των Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», ανακοίνωσε η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η πρόσκληση στοχεύει στην επιτάχυνση διαδικασιών υλοποίησης δημοσίων έργων υποδομών, τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών μετακίνησης προς τους πολίτες, καθώς επίσης και την προαγωγή της ασφάλειας στις μεταφορές και τις επικοινωνίες. Προβλέπεται επίσης η υλοποίηση για πρώτη φορά έργου ΣΔΙΤ με παράλληλη αξιοποίηση κοινοτικών πόρων από το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Αναλυτικότερα, η πρόσκληση περιλαμβάνει τη δημιουργία Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών (ITS) για την τηλεματική διαχείριση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, την πληροφόρηση των επιβατών και την ηλεκτρονική πληρωμή εισιτηρίων.

Η δράση αποσκοπεί επίσης στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών διαχείρισης απαλλοτριώσεων, τη δημιουργία ψηφιακού μητρώου δικτυακών υποδομών, τη δημιουργία ψηφιακού μητρώου οδών και την παράλληλα διασύνδεσή του με συναφείς βάσεις δεδομένων οδικών τροχαίων ατυχημάτων και βάσεις δεδομένων κυκλοφοριακών μετρήσεων και με αλληλεπιδραστικές υπηρεσίες, καθως και στη δημιουργία ομογενοποιημένου κόμβου παρουσίας και παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΥΜΕΔΙ) με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών ΤΠΕ για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η Πρόσκληση 26 χρηματοδοτείται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 (80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους).

Η υποβολή προτάσεων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2011 και θα διαρκέσει μέχρι και την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση www.digitalplan.gov.gr .

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα